Ingezonden

Gemeente Utrechtse Heuvelrug haalt klimaatdoelstelling

(ingezonden door gem Heuvelrug)
De gemeente Utrechtse Heuvelrug had de ambitie om als organisatie in 2013 voor 75% klimaatneutraal te zijn. Die doelstelling is ruimschoots gehaald. De klimaatvoetafdruk bedroeg namelijk 460 ton CO2 voor dehele gemeentelijke organisatie; een reductie van maar liefst 82% ten opzichte van 2009. De voetafdruk van de
gemeente komt nu overeen met de jaarlijkse uitstoot van zo’n 57 huishoudens. Wethouder Hans Nijhof: “De stappen die we hebben genomen om energie te besparen en duurzame energie op te wekken in onze kantoren en de gemeentewerf, de inkoop van groene energie en de keuze voor een duurzaam vervoersmanagement voor ons personeel zijn succesvol. We zijn op de goede weg naar een klimaatneutrale organisatie 2015. Daar mogen we allemaal trots op zijn. Maar extra inspanningen zijn nog steeds nodig.”
Vanaf 2015 wil de gemeente een volledig klimaatneutrale organisatie zijn. Daarvoor moet allereerst het energieverbruik nog verder omlaag. Nijhof: “We gaan dit jaar sterk inzetten op verdere energiebesparing in onze gebouwen. Daar liggen nog veel kansen. Ook willen we ons wagenpark verduurzamen door meer elektrisch te gaan rijden. En we gaan in 2015 de mogelijkheden onderzoeken voor een groengastankstation binnen onze gemeente. We gaan hard aan de slag met onze ambitie!”
Naast besparen wil de gemeente ook meer gebruik maken van duurzame energie. De wethouder denkt daarbij vooral aan lokale oplossingen: “Het zou mooi zijn als we een deel van de energie die we gebruiken lokaal kunnen opwekken. We hebben als gemeente bijvoorbeeld veel vastgoed in beheer waar heel goed zonnepanelen op geplaatst kunnen worden. Maar wellicht zijn er ook andere locaties binnen de gemeentegrenzen waar we duurzame energie kunnen opwekken. Die mogelijkheden willen we in 2015 verder onderzoeken.”
In 2016 wordt de klimaatvoetafdruk over 2015 bepaald. Dan blijkt ook of de gemeente zich als organisatie klimaatneutraal mag noemen. De langetermijndoelstelling is om voor het hele grondgebied klimaatneutraal te worden. Die ambitie wil de gemeente uiterlijk in 2035 realiseren.

 

Toelichting:
Een klimaatneutrale organisatie is voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug een CO2-neutrale organisatie. Het energieverbruik van de gemeente wordt daarom omgerekend naar CO2-uitstoot. Voor een klimaatneutrale organisatie moet vervolgens die CO2-uitstoot naar nul. Dit kan door energie te besparen, gebruik te maken van duurzame energie en ten slotte de uitstoot die overblijft te compenseren. De belangrijkste energiestromen die de gemeente meeneemt in haar berekening zijn gas- en elektriciteitsverbruik, zakelijk
verkeer (eigen wagenpark en gedeclareerde kilometers) en woon-werkverkeer van de medewerkers.