Heuvelrug

Heuvelrug wil grijs gas zelf vergroenen

De gemeente Heuvelrug werkt al bijna energieneutraal. Het wil nu ook het laatste eigen gasverbruik zelf vergroenen.

{mprestriction ids=”*”}Dit jaar koopt Heuvelrug nog groen gas in. Soms is groen gas echt ‘groen’, omdat het wordt gemaakt uit mest, groenafval of houtpulp. Maar meestal is groen gas gewoon grijs gas dat wordt ‘gecompenseerd’ door de aanplant van bossen of door het steunen van een duurzaam energieproject.

Heuvelrug wil daarom weer gewoon het goedkopere grijze gas inkopen, en dat zelf vergroenen in lokale projecten. Gemeentevoorlichting noemt als voorbeeld de aanleg van zonnepanelen op scholen. De gemeente zegt de projecten te willen uitvoeren via de Utrechtse CO2 bank, waar -volgens die website- voormalig wethouder Bert Homan nog in het bestuur zou zitten.

Sept 2012 – Voormalig wethouder Homan bevestigt eerste zonnepaneel op gemeentwerf.

Het plan voor lokale vergroening is het gevolg van een wens van de vorige gemeenteraad, dat de €77.000 die jaarlijks gereserveerd staat voor de afkoop van teveel uitgestoten CO2 liever lokaal wilde besteden.VVD´er De Brey diende de motie in 2013 in, nadat bleek dat de gemeente de eigen klimaatdoelen -75% minder CO2 ten opzichte van 2009- niet dreigde te halen.

Vorige week bleek dat de doelen over 2013 toch wel zijn gehaald. De CO2 uitstoot daalde zelfs met 82%. In 2013 telde de gemeentelijke voetafdruk nog 460 ton CO2, dat is ongeveer zoveel als 57 huishoudens uitstoten. Het gemeentelijk stroomverbruik bedroeg 323.701 kwh, aan aardgas verstookte de gemeente 349.597m3. Omdat de doelen zijn gehaald hoeft er volgens een recente brief aan de gemeenteraad geen CO2 meer te worden gecompenseerd.

Inmiddels werkt Heuvelrug nagenoeg klimaatneutraal. De energieslurpende oude gemeentehuizen tellen nauwelijks nog mee, omdat ze worden onderverhuurd of leegstaan. Ook veel sportaccommodaties tellen niet meer mee in de CO2-huishouding, omdat ze zijn verhuurd of administratief niet meer onder de gemeente vallen. Ook is de reiskostenvergoeding voor het eigen personeel drastisch beperkt -overigens tot onvrede van de ambtenaren- zodat ook die nauwelijks nog meetelt.

Het nieuwe gemeentekantoor gebruikt geen gas, alleen groene stroom. Het kantoor -slechts op een van de daken staan wat panelen- verbruikt nog wel meer dan een kwart  van het gemeentelijke stroomgebruik, het cultuurhuis een ander kwart. Eenderde van het gemeentelijke stroomgebruik gaat op aan openbare verlichting.

Om de laatste restjes CO2-uitstoot te compenseren wil de gemeente behalve meer zonnepanelen op de eigen daken ook het gemeentelijke wagenpark vergroenen via de aankoop van twee elektrische voertuigen. Milieuwethouder Nijhof zegt verder de aanleg van een groengastankstation -met echte groen gas dus- te overwegen.

Het nieuwe college schrapte het plan van voormalig milieuwethouder Homan om alle lantaarpalen op de Heuvelrug te vervangen door palen met LED-verlichting vorig jaar al.Ook van Homans plan voor de bouw van een biovergistingsfabriekje om daarin het vele Heuvelrugse groenafval te vergisten is al langere tijd niets meer gehoord.{/mprestriction}

Lees ook:
Geen zonneparken op grafheuvels, wel op akkers
Heuvelrug verwelkomt zonneweides
Heuvelrug kiest lantaarnpaal
Wethouder wil biogasinstallatie
Wethouder wil duurzaamheidspark