Ingezonden

Zakelijk Heuvelrug: Aldi (Driebergen) naar Appelgaard

(ingezonden door Zakelijk Heuvelrug)

 
Zakelijk Heuvelrug, de ondernemersvereniging van de Utrechtse Heuvelrug, is blij dat ook diverse ondernemers aan de Traay de verplaatsing van de Aldi naar de Appelgaard een positieve ontwikkeling vinden.
Van één van de ondernemers ontving Zakelijk Heuvelrug het bericht dat (zoals hij het noemt) de blauwe pukkel ( etalage Aldi) aan de Traay moet verdwijnen en daarvoor in de plaats vier winkelunits kunnen komen wat een betere uitstraling aan deze winkelstraat geeft. Ook de Appelgaard krijgt de nodige allure door een mooi gebouw en een gebied wat wordt heringericht.

Meer voordelen aan verhuizing
Natuurlijk heeft Zakelijk Heuvelrug ook gekeken naar mogelijke nadelen indien Aldi wordt verplaatst, echter de  nadelen zoals direct omwonenden laten weten wegen niet op tegen de voordelen.
Wat ieder inwoner van Driebergen weet is dat Aldi al heel lang gevestigd is aan de Traay, maar in feite is in de huidige situatie de achterzijde van de winkel aan de straatzijde  gesitueerd en de etalages zijn dicht geplakt  met Aldi blauw papier (vandaar de blauwe pukkel).

Ondernemers moeten kans met beide handen aanpakken
Aldi wil als een van de oudste supermarkten van Driebergen uitbreiden maar dat is ter plaatse niet mogelijk. De bevoorrading levert gevaarlijke situaties op  en de huidige parkeervoorziening voldoet op geen enkele wijze.
De huidige entree van de Aldi ligt niet op een uitnodigende locatie het is eigenlijk een hele ongelukkige plaats.
Zakelijk Heuvelrug vindt dat zeker de ondernemers deze kans om de Aldi te verplaatsen met beide handen moeten aangrijpen.
 
Door de voorgenomen verplaatsing van de Aldi op luttele meters van de huidige locatie wordt recht gedaan aan het haltermodel dat in het winkelgebied van Driebergen wordt nagestreefd.
Er wordt een fraai en in deze tijd passend gebouw gerealiseerd.
De Appelgaard schreeuwt om aandacht, de huidige oude rommelige plek gaat eindelijk verdwijnen en maakt plaats voor een goed heringericht parkeerterrein voor het gehele winkelgebied aan de zuidkant van de Traay.
Een aanpak als deze zal zeker bijdragen aan een sterke verbetering van het aanzien van Driebergen, waarmee ( met de beoogde verkeerslichten bij de aansluiting op de Hoofdstraat) de bevoorrading en de aan en afvoer goed is gewaarborgd.

Aan de Traay verdwijnt de lelijke blauwe pukkel en komen daarvoor in de plaats vier nieuwe in het straatbeeld passende winkelunits met bovenwoningen wat ook nog eens een zekere sociale controle met zich meebrengt. Zakelijk Heuvelrug juicht dit van harte toe. Meer over Zakelijk Heuvelrug: www.zakelijkheuvelrug.nl.