Amerongen

Heuvelrug weigert WOB-verzoek bedrijventerrein

Een WOB-verzoek om openbaarmaking van de lijst met gegadigden voor een nieuw bedrijventerrein is door de gemeente Heuvelrug geweigerd.

De gemeente Heuvelrug wil de lijst niet openbaar maken omdat de gemeente een deel van de betrokken ondernemers vertrouwelijkheid heeft beloofd. Daarnaast redeneert de gemeente dat openbaarmaking de betrokken bedrijven zou benadelen in hun concurrentiepositie, omdat iedereen dan weet dat ze willen verhuizen naar de nieuwe locatie. 

Leersum(m)er Paul Rispens had het WOB-verzoek ingediend omdat opposanten van het nieuwe bedrijventerrein -een uitbreiding van het bestaande Amerongse bedrijventerrein- al veel langer twijfelen of er wel behoefte aan bestaat. Volgens de opposanten is de behoefte sinds de aanvang van het dossier -al ruim achttien jaar geleden- allang verdampt.

Vorige maand vernietigde de Raad van State het bestemmingsplan voor het nieuwe stukje bedrijventerrein, omdat onvoldoende vervolgonderzoek zou zijn gedaan naar het gebruik van de twee hectares als foeragegebied van een familie dassen. Ook oordeelde de Raad van State dat de gemeente de te verplaatsen Volkstuinvereniging onvoldoende garanties bood voor een nieuwe lokatie.

Opposanten vinden de aanleg van een nieuw bedrijventerrein niet meer van deze tijd. ‘De neiging om steeds nieuwe bedrijventerreinen aan te leggen vind ik getuigen van intellectuele luiheid en gebrek aan visie,’ aldus de auteur van een artikel in het blad van Dorp&Natuur, de vereniging die de juridische strijd tegen het bedrijventerrein aanvoert.

Volgens voorstanders zou door de aanleg van de twee hectares -met afsluitende groenstrook- het lelijke randje van het bestaande bedrijventerrein aan het oog worden onttrokken. Bovendien is er wel degelijk behoefte aan meer grond en meer verhuismogelijkheden voor regionale bedrijven. ‘De behoefte aan nieuwe bedrijfsruimte blijft bestaan, de veranderdynamiek in het bedrijfsleven is heel groot. Er moet schuifruimte blijven. Ook voor de herstructurering van de rest van het bedrijventerrein is dat goed, ‘aldus voorstander Gerard Weck eerder op Hillridge.

Heuvelrug studeert momenteel op de wensen en mogelijkheden het bestemmingsplan te repareren en opnieuw vast te stellen. De betrokken projectontwikkelaar Jansen de Jong heeft zich nog niet publiekelijk geuit, wel is bekend dat er een schadeclaim dreigt. Ook hebben diverse Leersumse ondernemers -de twee hectares zijn nadrukkelijk bedoeld voor uit Leersum te verplaatsen bedrijven- hun interesse in het bedrijventerrein herbevestigd.

Lees ook:
Onvrede rond geheime lijst
Bedrijventerrein Amerongen: bewijsstuk zoek in de post
Heuvelrug onzeker over doorgaan met bedrijventerrein
RvS vernietigt plan uitbreiding Amerongs bedrijvengebied
Aanleg bedrijventerrein Leersum onzeker
VVD en wethouder: tunnel voor verdreven dassen

D66: nieuw bedrijventerrein komt vol;UPDATED