Doorn

Bron stomerijgif: (bedrijfs)riool

Volgens de provincie Utrecht is een kapot en onvolledig rioolsysteem waarschijnlijk de oorzaak van de bodemverontreiniging onder de Doornse stomerij van Van Boordt. En bedrijfsmatige tekortkomingen bovengronds.

Het is niet nieuw dat het kapotte riool de vermoedelijke oorzaak is van de verontreiniging, die al bijna een jaar de Doornse Acacialaan en een flink gebied eromheen in zijn greep houdt. Al in september vorig jaar verdacht stomer Thomas van Boordt zelf het riool, waarvan koppelstukken en aansluitingen door de inwerking van reinigingsmiddel PER (tetrachloorethyleen) zouden loslaten, scheuren en lekken.

Ook in de contra-expertise van bureau BK kwam het riool vorig jaar oktober naar voren als belangrijke verdachte. Behalve lekke aansluitingen zouden er ook loze rioolaansluitingen bestaan die eindigen in zinkputten, van waaruit afgewerkt tertrachloorethyleen in spoelwater ongehinderd de bodem in kon lekken.

Nieuw is nu dat ook een derde, onafhankelijk deskundige volgens provinciaal gedeputeerde De Vries nog recentelijk kieren en breuken in het riool heeft geconstateerd. De Vries -verantwoordelijk voor de ondergrondse verontreiniging- noemt het {mprestriction ids=”*”}door het nieuwe rapport ‘aannemelijk dat de verontreinigende stoffen hoofdzakelijk via het bedrijfsriool in de bodem is geraakt.’

Juridische strijd: riool en bedrijfsvoering

Dat het kapotte riool de nodige aandacht zal krijgen in de juridische strijd die de komende jaren zal lopen over de kosten van de sanering, bleek eerder ook al uit een officieel bezwaar van stomerijbrancheorganisatie Bosatex, die de belangen van stomer Van Boordt behartigt. Bosatex verwijt de voormalige gemeente Doorn het gemeentelijke deel van het riool onvoldoende onderhouden te hebben.

Op de vraag of het bewuste rioolsysteem inmiddels is gerepareerd wil de provincie geen antwoord geven. Volgens een woordvoerder zou er geen sprake meer zijn van lozing van PER op het rioolstelsel en zou de gemeente Heuvelrug dat controleren. Ook op de vraag waarom het tot 2015 moet duren voordat de oorzaak van de in al 1999 als ernstig betitelde verontreiniging geconstateerd wordt blijft de provincie het antwoord schuldig.

Opmerkelijk is verder dat gedeputeerde De Vries in zijn brief schrijft dat de gemeentelijke milieudienst ODRU ‘regelmatig tekortkomingen in het productieproces binnen de stomerij heeft geconstateerd, met name in de opslag van PER, de opslag van bedrijfsafvalwater en aan de reinigingsinstallatie.’

Eerder liet de Heuvelrugse wethouder Nijhof -verantwoordelijk voor de controle op de bovengrondse bedrijfsvoering- juist weten dat er onvoldoende grond is om de PER-installatie te sluiten, nadat omwonenden en raadsleden er op aan drongen de PER-machine definitief stil te leggen.

Van Boordt heeft de machine in januari vrijwillig stilgelegd -na stevig aandringen van alle partijen- maar kan hem elk moment weer in gebruik nemen. Overigens bevestigde wethouder Nijhof vorige week dat er binnenskamers wordt gesproken over een bedrijfsverplaatsing van de stomerij.

Omwonenden hebben altijd beweerd dat het niet louter aan een kapot riool ligt, maar ook aan de slordige bedrijfsvoering dat tetrachloorethyleen -volgens hen nog vrij recentelijk- in de bodem terecht heeft kunnen komen. De vraag daarbij is of de stomer slordig is geweest en veel heeft geknoeid, of dat hij ook moedwillig afgewerkte PER heeft weg laten spoelen om de kosten van het dure, wettelijke verwerkingsproces te besparen.

 

Sanering vanaf 1 oktober

Maandag maakte gedeputeerde De Vries ook wereldkundig dat de sanering van de verontreinigde grond wat hem betreft voor 1 oktober moet starten. Oorspronkelijk stond die start gepland voor 1 april, maar de provinciale milieudienst RUD keurde het saneringsplan vorige maand af. Inmiddels schrijft Bosatex aan een nieuw saneringplan, onduidelijk is nog of dat plan op tijd af is en voor 1 oktober wel alle procedures kan hebben doorlopen.

Wethouder Nijhof zegt niet op de hoogte te zijn van het recente rioolonderzoek. Ook zegt hij verrast te zijn door de datum van 1 oktober door gedeputeerde De Vries, zoals hij vernam via een nieuwsbericht op de website van rtvUtrecht. ‘Ik ben niet blij het op deze manier te moeten vernemen. Ik zou dat eerst aan de omwonenden laten weten, voordat ik het wereldkundig zou maken,’ aldus Nijhof die zegt ‘niet gelukkig’ te zijn ‘met de manier waarop de provincie met ons communiceert’.'{/mprestriction}

 

Dossier Stomerij:
Kweker: blij, maar nog niet gerust
Door gif bedreigde kwekerij: wellicht toch groen licht

Bosatex en ING maken bezwaar tegen beschikking inzake stomerij

Doornse gifgrond wordt nooit helemaal opgeruimd
Inloopspreekuur met grote afwezige

Heuvelrug koopt buurwoningen stomerij voor €1,1 miljoen
Stomerijgif dreigt nu ook kwekerij te bereiken

Ook VVD wil stomerij nu sluiten
Raadslid ‘narrig’ over aanpak stomerijgif
Stomerijmachine al op 3 januari stilgelegd
Kamers boven gifstomerij nu ook al ontruimd
Doornse stomerij: Buren uitgekocht, OM ingeschakeld, gif aangetroffen in de vijver van Huis Doorn 
Chemicus: PER vervliegt met koken water
Nog zes urgente stomerijvervuilingen in Utrecht

Second opinion: stomerij loosde mogelijk nog recent
Stomerijlucht schoon, maar stomer heeft geen zin meer 
Stomerijgif al meer dan decennium in beeld
Lucht buurwoningen stomerij nog steeds te vies
Stomerij Van Boordt: Wij lozen helemaal niks

Onrust over stomerijgif neemt nog niet af
Stomerijgif ‘dampt’ nu ook uit naar drinkwater
Ook tweede buurman ontvlucht gifdampen
Buurman ontvlucht vuile stomerijbodem
Wasserijgif: Afgraven, injecteren, filteren
Gif onder stomerijen Doorn en Driebergen