Ingezonden

Dorpsgesprek Maarn Maarsbergen: 9 juni 2015

(ingezonden door Marjolein Copier)

Het verenigingsleven van Maarn en Maarsbergen heeft ingestemd met het voorstel om het bestaande Maarns Beraad uit te breiden en te verbreden tot een Dorpsberaad Maarn-Maarsbergen. Op het nu volgende Dorpsgesprek voor beide dorpen samen wordt dit voorstel ook aan de inwoners van de twee dorpen voorgelegd. Dat Dorpsgesprek vindt plaats op dinsdagavond 9 juni 2015, in Dorpshuis De Twee Marken. Aanvang 20.00 uur.
De gemeente Utrechtse Heuvelrug wil graag op dit dorpsgesprek samen met betrokken inwoners een concept-dorpsagenda 2015-2017 opstellen. Vervolgens wordt binnen de gemeentelijke organisatie bezien of en hoe en wanneer processen voor die onderwerpen ingepast kunnen worden. Het is dus van belang dat inwoners op 9 juni hun wensen en ideeën naar voren brengen.