Ingezonden

WOZ-administratie door Waarderingskamer als GOED beoordeeld!

(ingezonden door gem Utrechtse Heuvelrug)
De Waarderingskamer heeft, op basis van een recent uitgevoerde inspectie, de WOZ-administratie van de gemeente als Goed beoordeeld. En dat terwijl juist op dit moment het aantal gemeenten met het oordeel ‘Goed’ afneemt. Sinds 2012 was het oordeel van de Waarderingskamer ‘dient verbeterd te worden’ en dat betekent dat het oordeel nu met twee categorieën gestegen is , naar ‘Goed’. Het is de beste beoordeling van de gemeente sinds de herindeling in 2006 en tevens de hoogst mogelijke beoordeling.
Het oordeel van de Waarderingskamer is gebaseerd op de volgende aandachtspunten:
1. Controleert de gemeente afdoende of haar WOZ-administratie volledig en correct is en of alle primaire en secundaire objectkenmerken die nodig zijn voor de taxatie actueel zijn?
2. Zijn de WOZ-processen binnen de gemeente op orde? Hieronder vallen bijvoorbeeld:
– de verwerking van bouwmutaties en kadastrale mutaties;
– de tijdigheid van de verzending van beschikkingen;
– de snelheid waarmee bezwaarschriften worden afgehandeld.
3. Analyseert de gemeente de ontwikkelingen in de woningmarkt (en voor andere soorten panden) voldoende?

Sinds 2012 was het oordeel van de Waarderingskamer dat deze verbeterd moest worden. De controle van de objectkenmerken was nog niet structureel in het proces opgenomen. In 2013 en 2014 is de gemeente bezig geweest dit controleproces op te zetten en in te bedden. Inmiddels zijn 6500 woningen, in bijna alle niet-woningen, gecontroleerd.

Naast deze controles constateert de Waarderingskamer in haar recente inspectie dat aan alle tijdigdheidsvereisten van beschikken en het verwerken van kadastrale en persoonsmutaties en het uitvoeren van de marktanalyse wordt voldaan. Voor de Waarderingskamer een reden om te oordelen dat de uitvoering van de WOZ goed verloopt.

Ook uit het historisch laag aantal bezwaarschriften blijkt dat de WOZ-administratie van de gemeente op orde is. De bezwaartermijn eindigde op 7 april. Het totaal aantal WOZ-bezwaren is circa 550.
In 2014 waren er circa 680 WOZ-bezwaarschriften. Dit aantal lag in 2013 op circa 1.200.