Ingezonden

Gemeente Zeist wil grondstoffenbak introduceren

(ingezonden door gem Zeist)

 

Het hergebruik van afval in de gemeente Zeist binnen twee jaar met 13% laten stijgen; dat is een belangrijke doelstelling van het nieuwe afvalstoffenplan waar de raad op 9 juni een beslissing over neemt. Het plan bevat verschillende maatregelen om de doelstelling te bereiken. Een voorbeeld daarvan is in de invoering van de grondstoffenbak.

 

De grondstoffenbak is bedoeld voor plastic, blik en drankenkartons. Met deze afvalbak blijft er minder restafval over, gemiddeld één zak restafval per gezin per week. Voor het weggooien van het restafval zijn vervolgens verschillende mogelijkheden. Wat voor welke wijk het beste is moet blijken uit enkele pilots.

 

Pilots

Een mogelijke pilot is bijvoorbeeld een vierde afvalbak voor wijken met ruime (voor)tuinen. Een huishouden krijgt dan afvalbakken voor papier-, groente, fruit en tuin- (GFT), grondstoffen- en restafval. In

wijken waar de ruimte in tuinen beperkter is, zou een centraal inzamelpunt (ondergrondse container) voor restafval een oplossing kunnen zijn. Bewoners van hoogbouw kunnen het restafval naar (ondergrondse) containers blijven brengen, maar ook daarbij wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een betere afvalscheiding.

 

“Grijze container blijft”

Wethouder Roy Luca: “Mensen hoeven zich geen zorgen te maken. Als de restafvalbak in sommige wijken verdwijnt, dan krijgen ze er een grondstoffenbak voor terug. Het blijft gewoon de bestaande grijze rolcontainer, maar dan waar je plastic, blik en drankenkarton in werpt. Er blijft daardoor wekelijks nog maar een pedaalemmerzakje met restafval over dat je zelf weg moet brengen naar een inzamelcontainer in de buurt. Het gaat ons om het anders denken.”

 

Lastenverlichting

De maatregelen maken het scheiden van afval gemakkelijker. Tegelijkertijd wordt het niet-scheiden ontmoedigd, doordat men het restafval zelf moet wegbrengen naar een nabijgelegen ondergrondse container of doordat de restafvalbak minder vaak (één keer in de vier weken) geleegd zal worden. Deze ‘ontmoedigingsmaatregelen’ en de andere maatregelen uit het plan leveren voor een gemiddeld huishouden een lastenverlichting van 14 euro per jaar op.

 

Verandering

Als de raad instemt op 9 juni 2015 met het voorgestelde plan, dan zal er nog niet meteen op grote schaal iets veranderen. Eerst worden de bovengenoemde pilots in enkele wijken uitgevoerd. De pilots duren twee jaar en starten op zijn vroegst aan het eind van dit jaar. Op dit moment ligt het hergebruikpercentage in de gemeente Zeist op 56%. Het uiteindelijke streven van de gemeente Zeist is een hergebruikpercentage van 75%.