Ingezonden

Praktische oplossing illegalen is er

(Ingezonden door Cees van den Broek)
Raoul du Pré heeft volkomen gelijk als hij in zijn Commentaar van 17 april stelt dat de illegalenkwestie schreeuwt om een praktische oplossing. Ook het standpunt van de PvdA dat een beschaafd land mensen niet op straat laat slapen en het VVD standpunt dat uitgeprocedeerde asielzoekers terug moeten keren zijn volkomen legitiem. In de Vreemdelingewet 2000 is dat prima geregeld.  Een belangrijk onderdeel van de Vreemdelingenwet 2000 vormt de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers. Een  even belangrijk onderdeel van de Vreemdelingenwet 2000 is de discretionaire bevoegdheid van een minister of staatsecretaris om gebruik te maken van zijn discretionaire bevoegdheid als terugkeer onmogelijk is.  Maar de wet kan nooit adequaat uitgevoerd worden als niet alle onderdelen van die wet in balans uitgevoerd worden. Je kunt niet de nadruk leggen op een deel van de wet ( terugkeer) terwijl je een ander onderdeel van de wet ( buitenschuldcriterium) negeert.

Juist de discretionaire bevoegdheid van de bewindspersoon is de praktische oplossing waar nu naar gezocht wordt.  Er blijven asielzoekers die, ook al zouden ze willen, niet terug kunnen keren naar het land van oorsprong omdat het land van oorsprong niet meewerkt aan terugkeer of omdat de betreffende persoon staatloos is. De start van die praktische oplossing is de acceptatie van de werkelijkheid. In het verleden is maar mondjesmaat gebruik gemaakt van de discretionaire bevoegdheid, ook door PvdA bewindspersonen Albayrak, Vogelaar en van der Laan terwijl voormalig staatsecretaris Cohen aan de wieg stond van de Vreemdelingenwet 2000.

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken ( ACVZ ) stelt dat het buitenschuldcriterium geen ventiel van het vreemdelingenbeleid zou mogen zijn maar daarom is dat criterium juist aan de Wet toegevoegd. Bovendien spreekt de commissie zichzelf tegen door te stellen dat vreemdelingen die gedurende 3 jaar aangetoond hebben niet terug te kunnen keren naar hun land van oorsprong een verblijfsvergunning zouden moeten krijgen. De regering heeft nu de mogelijkheid om de zaken voorgoed te regelen omdat iedereen nu wel beseft dat er spijkers met koppen moeten worden geslagen. Maar dan ontkom je niet aan acceptatie en gedegen toepassing van het buitenschuldcriterium. Als het ventiel verstopt blijft zitten zal de zaak toch een keer exploderen, is het nu niet dan toch vóór het eind van deze kabinetsperiode.
 
Cees van den Broek
Stichting VluchtelingKinderen
Voorzitter