Heuvelrug

Geraas A12 toegenomen, maar 130 nog niet definitief

Sinds maart mag er 130 gereden worden op de A12, tot verbazing en ergenis van vele Heulruggers. De rechter kan nog wel roet in het eten gooien.

Het lawaai is toegenomen, zegt de Driebergse Mariska Tjoelker, die er uit ergenis een column over schreef. ‘Het is echt zo: sinds die snelheidsverhoging hoor je in het bos en helaas ook in onze tuin het geraas van de snelweg. Om verdrietig van te worden.’ Hillridge heeft nog even zijn oren te luisteren gelegd bij anderen die nabij de snelweg wonen, voorlopig nog zonder bevestiging. Maar die kan nog komen, nu het buitenseizoen is aangebroken.

Eind maart verraste het ministerie van infrastructuur en milieu met de vervroegde verhoging van de snelheidslimiet, die overigens alleen van kracht is als de derde rijstrook gesloten is. Eind vorig jaar ging wethouder Veldhuizen nog in beroep tegen de snelheidsverhoging, nadat in 2012 de gemeente al een zienswijze had ingediend. ‘We kunnen dit niet uitleggen aan de bevolking. Je rijdt werkelijk dwars door Maarn en Maarsbergen en dan mag je 130 rijden. Dat wil dit college niet begrijpen,’ aldus Veldhuizen, tijdens een toelichting in januari.

Het bezwaar geldt zowel de toename van het geluid als de toename van stikstof, beide heeft het ministerie cijfermatig van de hand gewezen, in een antwoord op alle zienswijzen. Tegen het laatste bestaat vooral verzet vanuit de agrarische sector, die vreest dat vanwege stikstoftoename vanaf de A12 lokale boeren de kans lopen minder stikstof te mogen uitstoten.

Eind maart bleek ook Veldhuizen verrast door de invoering, nog voor het beroep is behandeld. ‘Kennelijk hebben ze het naast zich neergelegd,’ aldus een teleurgestelde wethouder, die de kans klein acht alsnog in het gelijk te worden gesteld.

Toch meldt de gemeente vandaag nog wel een sprankje hoop: ‘Ons beroep is nog niet behandeld bij de rechtbank. Een zittingsdatum is ook nog niet bekend. We hebben als gemeente geen voorlopige voorziening aangevraagd, waardoor het ministerie van infrastructuur en milieu het verkeersbesluit kan uitvoeren. Dit is recentelijk ook gedaan. Overigens kan een positieve uitspraak van de rechtbank voor de gemeente ertoe leiden dat de bebording weer aangepast moet worden.’

Lees ook de column: ‘Heb je even een pen?’