Ingezonden

Herstructureringsplan Bedrijventerrein Amerongen

(ingezonden door gem Utrechtse Heuvelrug)

Het college is bijzonder trots dat zij de gemeenteraad het Herstructureringsplan Bedrijventerrein Amerongen ter besluitvorming kan aanbieden. Wethouder Gerrit Boonzaaijer: ,,Dit is een mooi voorbeeld van wat inwoners en bedrijven samen kunnen bereiken. Hiermee laten de bedrijven zien zelf aan de slag te willen gaan om samen het bedrijventerrein te verbeteren, met een beetje hulp van de gemeente.”

Het herstructureringsplan Bedrijventerrein Amerongen bestaat uit een aantal projecten. De opvallendste projecten zijn:
Start samenwerking
De ondernemers op het bedrijventerrein willen samenwerken. De Contactgroep Bedrijventerrein Amerongen start met het verkennen van mogelijkheden voor samenwerking. Zij richt zich eerst op thema’s zoals gezamenlijke energie inkoop, uitstraling van op het bedrijventerrein en het plaatsen van informatieborden.
Verbeteringen voor het verkeer
Voor het verkeer zijn een aantal verbeteringen voorgesteld. Denk aan het plaatsen van borden om het terrein beter vindbaar te maken voor zoekend vrachtverkeer, het plaatsen van witte lijnen op bepaalde weggedeelten en het plaatsen van verzinkbare drempels.
Bedrijfswoningen
De bedrijven willen graag de mogelijkheid houden om een woning bij het bedrijf te kunnen realiseren. Het college zal de raad echter voorstellen om geen extra bedrijfswoningen toe te staan. Boonzaaijer: ,,Wij hechten sterk aan de wens van de ondernemers, maar we willen ook zoveel mogelijk de ruimte op het terrein behouden voor bedrijfsontwikkelingen.”
Inrichten van de groenstrook
Tussen de woningen aan de Prins Bernhardlaan en de bedrijven aan de Industrieweg ligt een groenstrook. De nieuwe plannen hiervoor bestaan uit onder andere een boomgaard, het voortzetten van het gebruik door de bewoners als tuin en voortzetten van de Knuffelweide. Dorpswethouder van Amerongen Henk Veldhuizen: ,,De Knuffelweide is een goed voorbeeld van burgers samen die het initiatief nemen en gewoon doen. Dit is wel uitdagend voor de regels waar we ons allemaal aan moeten houden, maar met wat passen en meten, komen we er samen wel uit.”

Vanwege de wijziging van het gebruik van de groenstrook is archief onderzoek uitgevoerd naar de bodemkwaliteit. Hieruit blijkt nu dat het grondwater op 12 meter diepte verontreinigd is met gechloreerde oplosmiddelen (PER). Dat is op de plek waar de boomgaard is gepland. Op basis van de huidig bekende onderzoeksgegevens verwacht de provincie Utrecht geen risico’s voor gezondheid, ecologie en verspreiding. De provincie Utrecht heeft al in 1999 aangegeven dat sprake is van een ‘niet-ernstige’ verontreiniging. Tegelijkertijd zijn wij van mening dat het onderzoek niet 100% zekerheid geeft over de aanwezigheid en omvang van de verontreiniging.

Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners zich veilig voelen in onze gemeente en willen graag zeker weten dat de grond die we vrij geven om te gebruiken, daarvoor geschikt is. Daarom laten wij in de periode juni/juli bodemonderzoek uitvoeren. De gebruikers van de direct aangrenzende percelen zijn hierover al geïnformeerd door middel van een brief en een inloopavond. De resultaten van het onderzoek worden in de loop van de zomer verwacht.