Amerongen

Er ligt ook PER diep in Amerongen

In archiefstukken is een oude verontreiniging met PER onder een aan te planten boomgaardje in Amerongen aangetroffen. Pas na verder onderzoek mogen de appelbomen de grond in.

De PER (tetrachloorethyleen) zou al in 1999 zijn aangetroffen op een diepte van twaalf meter. Hoe de PER in de grond terecht is gekomen is nog onduidelijk. In de buurt heeft ooit een lijmfabriekje gestaan waar het middel zou zijn gebruikt als oplosmiddel of schoonmaakmiddel. ‘Maar in het gebied was ook een opslag, kan ook zijn dat het daaruit gelekt is,’ aldus wethouder Boonzaaijer.

De verontreiniging is naar boven gekomen in historisch archiefonderzoek, nodig omdat de bewuste groenstrook tussen industriegebied en een Amerongse woonwijk is aangewezen als uitbreiding van een lokaal kinderboerderijtje, dat ook graag een boomgaardje wil aanplanten. Boonzaaijer: ‘Als je als eigenaar grond in gebruik geeft moet die grond gewoon goed zijn, zeker als je er gewassen op wilt telen.’ 

Uit de papieren zou blijken dat het om een niet ernstige verontreiniging gaat, die ook al eens gesaneerd is, maar Boonzaaijer wil toch eerst een bodemonderzoek voordat hij het gebied vrijgeeft. ‘Er is in de jaren negentig een laagje grond weggehaald, maar het dossier is nooit goed afgehecht. We willen er gewoon zekerheid over hebben, zodat duidelijk is in welke categorie deze verontreiniging valt.

Doorn

Volgens Boonzaaijer staan de in Amerongen aangetroffen PER-waarden in elk geval niet in verhouding tot de waarden die zijn aangetroffen in Doorn, naast de stomerij van Van Boordt. Daar werden vorig jaar waarden gemeten die de norm tot wel 1700 maal overschreden, waarna kamerbewoners en buren zijn geevacueerd en gemeente en provincie twee aanpalende woningen moesten opkopen.

Volgens een recente brief van de provincie Utrecht zou de Doornse verontreiniging gevolg zijn van een lek rioolsysteem, maar omwonenden en deskundigen twijfelen aan die lezing. Volgens hen wijzen de feiten juist op bovengrondse knoeierij, bovendien zouden diverse onderzoeken niet goed of onvoltooid zijn en zouden er zelfs onderzoeken verduisterd zijn. De diagnose lek riool zou zijn ingegeven omdat er dan minder duur en ingrijpend gesaneerd hoeft te worden.