Heuvelrug

Heuvelrugse poep- en vuilkaart online

Vandaag is de interactieve kaart online gegaan waarop inwoners hun ergenissen over hondenpoep en zwerfvuil met punaises kunnen markeren.

De kaart gaat vooraf aan een strenger hondenpoepbeleid, dat een einde moet maken aan ergenis nummer 1 onder inwoners: hondenpoep. In die campagne krijgen hondenbezitters eerst een brief met de nieuwe regels. Met de brief kunnen ze ook een poepzakhouder voorzien van een rolletje biologisch afbreekbare poepzakjes ophalen.

Filmpjes op de website en wethouders op weekmarkten moeten het strengere beleid ruchtbaarheid geven. De poepkaart op internet dient om de concentraties aan hondenpoep duidelijk te lokaliseren. Op die plaatsen zullen eerst nieuwe verbodsbordjes geplaatst worden, gemeentelijke toezichthouders zullen extra patrouilleren met waarschuwingen.

Daarna is de bedoeling de opruimplicht streng te handhaven, inclusief boetes. Burgemeester Naafs afgelopen najaar: ‘Met een oproep om fatsoen redden we het al jaren niet meer. Inwoners vragen ons al jaren om er iets aan te doen.’

Op de interactieve kaart -die €5000 kostte en een maand online blijft- kunnen inwoners overigens ook aangeven waar ze overlast van zwerfvuil ervaren en waar volgens hondenbezitters te weinig depodogs zouden staan. De verspreiding depodogs over de dorpen is erg ongelijk, erfenis van voor de herindeling. Leersum en Maarn hebben er veel, Doorn en Amerongen zijn veel minder goed bedeeld. Met de gegevens van de kaart zullen de depodogs mogelijk herverdeeld worden.

De opruimplicht geldt alleen binnen de bebouwde kommen. Afgelopen najaar leidde dat nog tot twee opgewonden debatten in de gemeenteraad, waarna de bossen binnen de bebouwde kommen van Driebergen (Seminariebos) en Doorn (Ludenbos en Wijngaardsesteeg) alsnog werden uitgesloten van de opruimplicht, al zijn speelplaatsen en parken binnen die bossen weer uitgezonderd van die ontheffing.

Nog wat data

De gemeente Utrechtse Heuvelrug wordt, volgens de officiële gegevens, bewoond door 3.537 honden. Aangezien de gemeente circa 47.900 inwoners telt, betekent dit dat ongeveer één op de 13-14 inwoners een hond heeft. In Driebergen zijn verreweg de meeste honden (1.105), gevolgd door Doorn (749), Leersum (620), Amerongen (476) en Maarn (361). De minste honden wonen (zoals te verwachten) in Maarsbergen (127) en in Overberg (99). In Driebergen staan 21 depodogs (een op 53 honden), in Doorn 11 (68), in Leersum 42 (15), in Maarn 10 (36) in Maarsbergen 2 (64) en in Amerongen 7 (68). In Overberg staan nog geen depodogs.

 

Lees ook:
Hondenpoep mag blijven liggen in bebouwdekombossen
Stemmen staken over poep in bos
Stelling 9: De hondenpoepboete