Ingezonden

Geachte inwoner van Doorn

(ingezonden door VLD)
 

Vragen van de Vereniging Leefbaarheid Doorn aan de inwoners van Doorn
De Vereniging Leefbaarheid Doorn (VLD) heeft het initiatief genomen tot een enquête. In een huis aan huis verspreide flyer heeft zij de inwoners opgeroepen om via www.leefbaarheiddoorn.nl/enquete deel te nemen. Met de enquête wil de VLD de opvattingen vernemen die in Doorn leven over een brede waaier aan onderwerpen. Tegelijk stelt zij haar eigen rol en werkwijze ter discussie.

Zo worden meningen gevraagd over het idee om een ondergrondse parkeergarage aan te leggen onder de huidige parkeerplaats voor de AH-winkel. De van auto’s bevrijde en met groen (en een muziekkoepel?) te stofferen vrijkomende ruimte kan Doorn het dorpscentrum bezorgen dat zij verdient. Daarnaast blijven de ontwikkelingen in het winkelaanbod niet onbesproken. Veel aandacht is er verder voor het verkeer: opinies worden gevraagd over de rol van de auto in het centrum en over de vervuiling ten gevolge van de dagelijkse files op het kruispunt van Dorpsstraat en Amersfoortseweg/Langbroekerweg. Tenslotte worden onder meer vragen gesteld over de toekomst van al langdurig braakliggende terreinen tussen de Dorpsstraat en de Acacialaan, op de Kampweg en op de Van Bennekomweg.
De enquête kan tot en met Pinkstermaandag 25 mei a.s. worden ingevuld en verzonden.

 

Klik door naar enquete. Let vooral op vraag 22, kies voor Andere mening en vul in: iedereen abonnee worden van Hillridge