Ingezonden

Extra ondersteuning voor mantelzorgers

(ingezonden door gem Zeist)

 

De rol van de mantelzorger in Nederland wordt steeds belangrijker. Dat is mede het gevolg van de veranderingen die dit jaar zijn ingegaan rond de zorg en ondersteuning. Om mantelzorgers goed te blijven ondersteunen, heeft de gemeente Zeist haar mantelzorgbeleid tegen het licht gehouden. Het resultaat is onder meer extra individuele ondersteuning voor mantelzorgers in Zeist. Ook gaat het Steunpunt Mantelzorg Zeist ontspannende activiteiten aanbieden voor mantelzorgers.

 

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een naaste met een ziekte of een beperking. Het Steunpunt Mantelzorg ondersteunt hen bij deze mooie, maar ook intensieve en soms moeilijke taak.

 

Mantelzorgcompliment Zeist: activiteiten

Per 1 januari is het mantelzorgcompliment in de oude vorm opgehouden te bestaan. Dit compliment hield in dat een bepaalde groep mantelzorgers jaarlijks bij wijze van compliment van het Rijk een bedrag ontving. Het Rijk heeft een deel van dat budget overgedragen aan de gemeenten. Deze kunnen zelf bepalen hoe ze dat willen besteden om mantelzorgers een blijk van waardering te tonen.

De gemeente Zeist heeft in overleg met het Steunpunt Mantelzorg en de netwerkpartners besloten om met een deel van het geld mantelzorgers leuke, ontspannende activiteiten aan te bieden, waarbij ontmoeting centraal staat. Denk daarbij aan een bezoek aan theater, een lunch, een leuke workshop, enzovoort.

Het Steunpunt Mantelzorg zal een aantal activiteiten aanbieden, maar er is ook ruimte voor mantelzorgers om mee te denken over de invulling.

 

Meld u aan!

Bent u mantelzorger en wilt u deelnemen aan een van deze activiteiten? Meld u dan aan bij het Steunpunt Mantelzorg. U wordt dan geïnformeerd over het mantelzorgcompliment en ontvangt vier keer per jaar een nieuwsbrief.

Aanmelden kan op de site van het Steunpunt Mantelzorg www.mantelzorgzeist.nl/contact-0. U kunt ook bellen of mailen: (030) 6925319, of info@mantelzorgzeist.nl.

 

Nieuwe mantelzorgconsulent gestart

Bij Steunpunt Mantelzorg is recent een tweede mantelzorgconsulent gestart die zich bezighoudt met (individuele) ondersteuning van mantelzorgers. Deze consulent ondersteunt mantelzorgers bijvoorbeeld in de gesprekken die zij voeren met medewerkers van het Sociaal Team of het Centrum voor Jeugd en Gezin. Ook biedt het Steunpunt begeleiding van mantelzorgers in hun rol als mantelzorger. Uiteraard kan het Steunpunt Mantelzorg u ook van informatie en advies voorzien over zaken als respijtzorg, lotgenotencontact en dergelijke (zie hiervoor ook www.mantelzorgzeist.nl).

De mantelzorgconsulenten zijn gedurende de spreekuren van het sociaal team en CJG aanwezig op de verschillende locaties in Zeist. Zie hiervoor www.zeist.nl/ondersteuning.