Ingezonden

‘Sportend Zeist’ stelt nieuwe sport- en beweegvisie op

(ingezonden door gem Zeist)

 

In nauwe samenwerking met de sportverenigingen, maar ook met geïnteresseerde inwoners en instanties als de GGD, Sportservice Provincie Utrecht en MeanderOmnium is de sport- en beweegvisie Zeist 2015-2020 tot stand gekomen. De visie is op 12 mei vastgesteld door het college en wordt op 7 juli voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

Wethouder Sport Jacqueline Verbeek-Nijhof: “Deze partijen hebben veel kennis en kunde in huis op het gebied van sport en bewegen en weten goed wat Zeist nodig heeft. Daar hebben we dan ook dankbaar gebruik van gemaakt. En het college is erg trots op het resultaat!”

 

Sport- en beweegvisie

In de visie ‘sport zet Zeist in beweging’ worden diverse ambities uitgesproken op het gebied van sport- en beweegbevordering en het uitbreiden van de maatschappelijke rol van sport, waarbij het wordt gezien als een manier om (weer) mee te doen aan de samenleving. Daarnaast wordt aandacht gevestigd op het verbeteren van voorzieningen en de organisatie rondom de sport. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet om van Zeist nog meer een sport- en beweegvriendelijke gemeente te maken.

 

Sporten en bewegen voor iedereen

Zeist heeft een bloeiend en divers sportleven; er wordt veel bewogen en er zijn relatief veel voorzieningen. Om dat te behouden en waar mogelijk zelfs uit te breiden, is een heldere en actuele visie op sport en bewegen nodig. Jacqueline Verbeek-Nijhof benadrukt het belang van de nieuwe visie: “We vinden het belangrijk dat het voor iedereen in de gemeente Zeist mogelijk is om te kunnen sporten en bewegen, ongeacht persoonlijke voorkeuren, kenmerken of beperkingen. Bovendien neemt het besef steeds meer toe hoe belangrijk sport en bewegen zijn in de opvoeding van kinderen, maar zeker ook op latere leeftijd.”

 

Proces en meer informatie

Het proces van het opstellen van de sport- en beweegvisie is te vinden op de website van de gemeente. Hier is binnenkort ook de visie te downloaden.

 

Besluitvorming raad

De sport- en beweegvisie Zeist 2015-2020 wordt op 7 juli voorgelegd aan de gemeenteraad ter besluitvorming. De Ronde Tafel is op 11 juni en het Debat op 23 juni. Als de raad instemt, wordt vanaf dat moment een uitvoeringsprogramma ontwikkeld en uitgevoerd om de ambities uit de visie zoveel als mogelijk in de praktijk te gaan brengen.