Ingezonden

Regio Utrecht-Midden start banencampagne arbeidsbeperkten

(ingezonden door gem Utrechtse heuvelrug)

Op 19 mei is tijdens het werkgeversevent Participatiewet Tour in Bunnik het startsein gegeven voor een campagne om mensen met een arbeidsbeperking in Utrecht-Midden aan een baan te helpen. Onder het motto ‘Alleen talent telt!’ zet de campagne werkgevers aan zich extra in te spannen. Doel is om binnen twee jaar 1.145 banen te creëren. Meer dan 300 werkgevers uit de regio waren getuige van de lancering.

De campagne die twee jaar loopt, laat werkgevers zien dat mensen met een arbeidsbeperking meestal net zo goed gekwalificeerd zijn als ieder ander; een arbeidsbeperking hoeft helemaal geen functiebeperking in te houden. Veel werkgevers staan hier eenvoudigweg niet bij stil, en de campagne wil ten eerste meer bewustzijn kweken. Andere doelen zijn het werven van vacatures en het meer bekend maken van de soorten hulp en ondersteuning door het WerkgeversServicePunt.

“Met het inzetten van de campagne ‘Alleen talent telt!’ in onze regio Utrecht-Midden willen we werkgevers echt bewegen om in hun bedrijf of organisatie op zoek te gaan naar banen voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Daar hebben we als samenleving met elkaar afspraken over gemaakt die we willen nakomen. Ik roep alle werkgevers dan ook op om hieraan mee te doen en in actie te komen voor banen. Wij zijn extra blij met de medewerking van Vincent Bijlo aan de lancering van de campagne”, aldus Victor Everhardt, wethouder Werk & Inkomen gemeente Utrecht en voorzitter van de Utrechtse Werktafel.

Campagne
De campagne is gelanceerd tijdens een werkgeversbijeenkomst in Fort Vechten in Bunnik over de Participatiewet. De meer dan 300 Utrechtse werkgevers volgden lezingen en workshops over het creëren van extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking en over de hulp en ondersteuning die zij daarbij kunnen krijgen. De komende maanden wordt in de hele regio campagne gevoerd, met inzet van abriposters, billboards, advertenties, bijeenkomsten en uiteenlopend campagnemateriaal.

Alleentalenttelt.nl
Alleentalenttelt.nl is het centrale platform waar informatie te vinden is voor werkgevers en werkzoekenden. Ook de nu al bekende matchingwebsite Onbeperktaandeslag.nl is een belangrijk onderdeel om vraag en aanbod beter bij elkaar te brengen. Hier kunnen werkgevers vacatures aanmelden en kunnen werkzoekenden met een arbeidsbeperking zich registreren.

Utrechtse Werktafel en de Participatiewet
Initiatiefnemer voor de campagne is de Utrechtse Werktafel, waarin gemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties hun krachten hebben gebundeld. De vijftien gemeenten in de arbeidsmarktregio Utrecht-Midden zijn De Bilt, Bunnik, Houten, IJsselstein, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Lopik, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist. Aanleiding hiervoor is de Participatiewet, om landelijk 125.000 banen te creëren voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking voor 2026. Taak van de Utrechtse Werktafel is het creëren van 1.145 (extra) banen in twee jaar tijd. Als de afgesproken extra banen er niet komen, dan worden ondernemers wettelijk verplicht een bepaald aantal banen te creëren.