Heuvelrug

Trapveldje Zonheuvel opnieuw voor rechters

Een buurman van een kunstgrasveldje naast een Driebergse basisschool wil dat het getrap daar ophoudt.  Vooral ’s avonds. Hij verliest al vijf jaar elke zaak.

Buurman en gemeente Utrechtse Heuvelrug kruisen al lang de degens over het speelplein van basisschool Zonheuvel, dat jaren geleden na een inzamelingsactie onder ouders is uitgebreid met een kunstgrasveldje.  Daar speelt de jeugd van school en buurt geregeld, ook ’s avonds. Tot ergernis van de buurman van het pleintje, een gepensioneerde dierenarts.

De buurman zegt last te hebben van het geluid van voetballende kinderen en procedeerde lang tegen het veldje, maar verloor zijn zaak bij verscheidene rechters, tot de Hoge Raad aan toe.Ook een verzoek om planschade -een schadevergoeding om waardedaling van onroerend goed te compenseren- heeft de gemeente afgewezen. De buurman is vorige week ook tegen deze weigering in beroep gegaan.

Afgelopen maandaag maakte de jurist van de buurman verder bezwaar tegen de weigering van de gemeente Heuvelrug om handhavend op te treden tegen jeugd die na 20.00 uur ’s avonds het speelplein betreedt. Volgens de gemeente geldt dan weliswaar een ander geluidsregime dan overdag, maar zijn afdoende maatregelen getroffen. De school heeft het veldje voorzien van afsluitbare hekken en er staat een bord dat spelen na 20.00 uur verboden is. De buurman moet de politie maar bellen.

Volgens buurmans jurist moet de gemeente wel degelijk handhavend optreden, en anders moet de gemeente bestuursdwang uitoefenen of een dwangsom opleggen: de school verplichten de hekken te sluiten en jongeren die over hekken klimmen weg te sturen.

Volgens de jurist overschrijdt het stemgeluid van spelende kinderen de norm, zowel ’s avonds als overdag. Het schieten van een bal tegen een blinde muur van de school zou nog hogere overschrijdingen veroorzaken. ‘Een reden te meer handhavend op te treden,’ aldus de raadsman. Volgens de raadsman zijn de geluidsmetingen van de gemeente bovendien niet representatief, omdat ze op een koude dag zijn gemeten.

Volgens de lokale afdeling van D66 moeten speelpleinen juist vaker opengesteld worden voor spelende buurtjeugd, maar op de Heuvelrug worden de meeste speelpleinen na schooltijd afgesloten. Jeugd die na die tijd rondhangt op de pleinen kan rekenen op forse boetes of een gang naar bureau Halt.

De toekomst van de Zonheuvelschool is overigens ongewis. De gemeente wil dat de school samen onder een dak gaat met de openbare basisschool Dolfijn, in een nieuw te bouwen school twee straten verderop aan de Weidestraat, maar Zonheuvel wil liever zelf nieuwbouwen op eigen grond.