Ingezonden

Dorpsgesprek Maarn Maarsbergen 9 juni 2015

(ingezonden door Marjolien Copier)

Het Dorpsberaad Maarn Maarsbergen i.o. en de gemeente organiseren gezamenlijk het Dorpsgesprek voor Maarn en Maarsbergen. Dat gebeurt in Dorpshuis De Twee Marken, Trompplein 5, Maarn, op dinsdag 9 juni vanaf 20.00 uur. Het doel is het opstellen van een nieuwe dorpsagenda voor de twee dorpen.

Het verenigingsleven van de dorpen Maarn en Maarsbergen heeft eerder ingestemd met het idee om het bestaande Maarns Beraad (een afstemmingsoverleg tussen een aantal verenigingen) uit te breiden tot een breder dorpsberaad voor Maarn en Maarsbergen samen. Daarin probeert men alle sectoren te betrekken: onderwijs, kerken, sport etc. De gemeente juicht de ontwikkeling van dergelijke dorpsnetwerken toe.

De eerste actie van het Dorpsberaad Maarn Maarsbergen i.o. is het in samenwerking met de gemeentelijke dorpscoördinator organiseren van het Dorpsgesprek op 9 juni a.s. Dorpswethouder Gerrit Boonzaaijer is daarbij aanwezig. De gemeente hecht belang aan de inbreng van inwoners. Het is voor hen dus een goede kans om meningen en argumenten naar voren te brengen. Alle inwoners van Maarn en Maarsbergen worden daarom van harte uitgenodigd!