Ingezonden

Geslaagd Duurzaamheidscafé D66

(ingezonden door Hugo Prakke)
Op woensdag 20 mei jl. organiseerde D66 Utrechtse Heuvelrug haar eerste Duurzaamheidscafé. Het werd een geslaagde avond voor de ongeveer 30 aanwezigen in het Cultuurhuis in Doorn. Inspirerende sprekers zorgden voor interessante discussie over onderwerpen als EnergieAmbassadeurs en Duurzaam Wonen. Duidelijk werd dat de gemeente nog veel stappen kan zetten om het doel van een klimaatneutrale gemeente in 2035 te bereiken.
Op de avond stonden twee onderwerpen centraal. Voor de pauze vertelde Wijnand Jonkers, projectleider Energie & Mobiliteit van de Natuur & Milieufederatie Utrecht (NMu), in een interactieve sessie meer over het initiatief van Energieambassadeurs. Een instrument om meer inwoners in onze gemeente te bereiken als het gaat om energiebesparende maatregelen. Een netwerk van inwoners, liefst aangesloten op bestaande netwerken van verenigingen en maatschappelijke organisaties, die andere inwoners informeren en ondersteunen.
Na een korte pauze nam Johan Varkevisser, wethouder Duurzaamheid in Zeist, de aanwezigen mee in de ambitie van de gemeente Zeist om in deze raadsperiode tot 2018 minimaal 3.000 woningen te verduurzamen. Daardoor gaan de eigenaren veel minder energie gebruiken. Bij nieuwbouw streeft de gemeente Zeist naar het bouwen van huizen die geen energie meer gebruiken. Johan benadrukte dat de rol van de gemeente met name is om initiatiefnemers bij elkaar te brengen. De aanwezigen gaven aan dat juist ook scholen in deze beweging een belangrijke rol kunnen spelen door op de daken van scholen zonnepanelen te plaatsen. De kinderen worden enthousiast en daarmee hun ouders.
En als laatste liet Theo Land, voorzitter Heuvelrug Energie en lid van de projectgroep Duurzaam Wonen, een aantal inspirerende voorbeelden zien van Nul-op-de-Meter woningen. Hiervan wil de Provincie Utrecht er in 2020 ongeveer 50.000 realiseren. Niet eenvoudig, met name vanwege de benodigde financiering, maar zeker mogelijk als ook onze gemeente dit initiatief omarmt. Samen met partners, ondernemers en woningcorporaties in de gemeente en in de regio moet het mogelijk zijn om een versnelling door te voeren in het verduurzamen van onze woningvoorraad.