Heuvelrug

Ook nieuwe wethouder kampt al met tekorten

Dat 2015 een zwaar jaar zou worden wist financieel wethouder Van Dongen al. Niet dat er nu al een tekort van anderhalf miljoen dreigt.

Van Dongen werd vorig jaar uit Dodrecht gehaald om de financiele puinhopen op te ruimen die voormalig wethouder Homan achterliet, maar kampt nu ook zelf met onverwachte tegenvallers en oplopende tekorten. Het leeuwendeel van het nieuwe tekort komt door tegenvallende inkomsten aan bouw- en sloopleges: er komen €487.000 euroos minder binnen dan begroot, aldus wethouder Van Dongen woensdag tijdens een toelichting: ‘Elk jaar vallen die inkomsten tegen, vandaar dat we die post nu structureel gaan verlagen in de begroting.’

Ook is er afgelopen winter weer meer zout gestrooid dan verwacht. Nadeel: €50.000. ‘Dat moet ook realistischer begroot worden, want elk jaar strooien we weer meer zout dan verwacht.’ In totaal komen de structurele tegenvallers op een kleine acht ton.

Daarnaast zijn er incidentele tegenvallers te noteren. Zo wordt er eenmalig een extra €80.000 uitgetrokken juist om de financien structureel op orde te krijgen. Ook blijkt de nieuwe werkwijze van de gemeenteraad €20.000 duurder uit te vallen. Volgens Van Dongen is dat een logisch gevolg van die nieuwe werkwijze, bedoeld om inwoners meer bij de besluitvorming te betrekken: ‘We hebben meer zalen en meer bodes nodig.’

Alle tegenvallers komen bovenop het tekort van ruim €600.000 over 2014, samen uitmondend in een verwacht tekort van een slordige €1,5 M. Van Dongen: ‘We wisten dat dit een moeilijk jaar zou worden en dat bewijst zich nu ook. Maar dit is de stand na de eerste drie maanden van dit jaar. We weten niet wat we verder nog tegenkomen aan mee- en tegenvallers.’

Het verlies wil Van Dongen niet direct putten uit de algemene reserve, het spaarpotje van de gemeente waarin nog maar €2,4 miljoen zit. Liever zint Van Dongen op extra inkomsten en nieuwe bezuinigingen om de verwachte tekorten op te vangen. Een eerste idee is het outsourcen van de gemeentelijke belastingdienst naar een inningsorganisatie waarin de gemeenten van het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden toch al samenwerken.

Behalve een besparing -Van Dongen schat die tussen de €50.000 en €100.000- zou dat de uitbestede medewerkers aan nieuwe groeikansen en ontwikkelinsgmogelijkheden helpen, denkt Van Dongen. ‘Plus dat ik daarmee de continuiteit en kwaliteit van de belastinginning zeker stel.’

De dreigende tekorten hebben de bestuurders in elk geval niet weerhouden van het gunnen van een niet begrote €1100 voor een dienstreis van burgemeester Naafs naar Oslo. Naafs gaat erheen samen met mensen van Museum Huis Doorn, die er een prestigieuze Europese prijs in ontvangst mogen nemen. Door te lobbyen kan Naafs veel betekenen voor het toerisme op de Heuvelrug, denkt Van Dongen: ‘De revenuen voor de toeristische industrie zullen veel hoger zijn dan de kosten.’

Museum Huis Doorn maakt overigens nog kans op zeven nog in Oslo uit te delen hoofdprijzen, plus op een publieksprijs. ‘Willen jullie nog en keer de oproep doen, of in elk geval wijzen op de mogelijkheid dat mensen kunnen stemmen. Het gaat om een prijs voor de vrijwilligers van Museum Huis Doorn. Daar doen we het allemaal voor,’ aldus Naafs.