Heuvelrug

Ontdekkingsreis boos over ‘genereus’ bod wethouder

ontdekkingsreis

Basisschool Ontdekkingsreis is boos op wethouder Veldhuizen. Hij wil geen nieuwe grote school voor hen bouwen, maar een volgens hun te kleine oude school vernieuwbouwen.

Wethouder Veldhuizen wil driekwart miljoen uittrekken voor de vernieuwbouw van het verlaten schoolgebouw aan het Driebergse Jagerspad, waar tot vorig jaar basisschool Dolfijn-Zuid was gevestigd. De verbouwing moet eind 2016 gereed zijn, zodat Ontdekkingsreis er in kan als de huur afloopt van het huidige tijdelijke schoolgebouw -in een voormalig AZC tussen Doorn en Driebergen. De opgelapte school zal dan volgens Veldhuizen plaats kunnen bieden aan ruim negentig leerlingen van Ontdekkingsreis.

De ouders van Ontdekkingsreis zijn helemaal niet blij met het voorstel. ‘De wethouder kent ons dus een bedrag toe voor vierenzestig leerlingen en wil er negentig in stoppen,’ zegt Marjolein Braakman, woordvoerder namens de ouders van Ontdekkingsreis. ‘Terwijl die prognose van vierenzestig al door een ander prognosebureau is gecorrigeerd tot drieenzeventig. Met de opmerking dat die prognose is gemaakt voor de huidige locatie in een afgekeurd gebouw buiten de dorpen. En dus niet geldt voor de nieuwe locatie in de dorpskern.’

Maar, zegt Braakman, veel belangrijker is nog de vorm van het nieuwe gebouw. ‘Ons onderwijsconcept past niet binnen dit gebouw. We hebben vierkante leerpleinen nodig, met kleine instructieruimtes. Geen ouderwetse lokalen.’

Drie wethouders, evenzoveel beloftes

Ontdekkingsreis -de school was eerder gevestigd in woonhuizen op landgoed De Horst, later in een soort tent op landgoed Beukenrode- wacht al sinds 2008 op een eigen, nieuw schoolgebouw. De school zegt door te willen en kunnen groeien naar tweehonderd leerlingen -een getal volgens hen berekend door onafhankelijke deskundigen- maar de gemeente vindt dat een veel te rooskleurig toekomstbeeld.

Ontdekkingsreis voerde de laatste maanden campagne voor een groter schoolgebouw, naar nu blijkt tevergeefs. Wethouder Veldhuizen zegt een groter schoolgebouw niet te kunnen verantwoorden. ‘We hebben net een inventarisatie gedaan en er blijken in de gemeente nu al veertig klaslokalen leeg te staan. Dan kan ik geen nieuw schoolgebouw voor tweehonderd leerlingen bouwen,’ aldus de wethouder, die in toenemende mate te maken heeft met concurrentie tussen basisscholen in een snel krimpende kindermarkt.

Maar volgens Braakman vist Ontdekkingsreis niet per se in dezelfde vijver en verwelkomen andere schoolhoofden hen juist. ‘Omdat we een aanvulling zijn op het bestaande aanbod. We hebben bovendien een regionale aantrekkingskracht en trekken hier geen hele lokalen leeg.’  Volgens Braakman is Ontdekkingsreis nu kind van een oneerlijke rekening. ‘De gemeente heeft alle scholen om ons heen duurzaam gerenoveerd zonder van prognoses uit te gaan. Dan krijg je teveel vierkante meters ja.’

Tussenoplossing

Wethouder Veldhuizen heeft Ontdekkingsreis de afgelopen maanden nog wel een naar eigen zeggen genereus tussenvoorstel voorgelegd: een tijdelijke huisvesting per september in de lege school aan het Jagerspad. Veldhuizen: ‘Dat zou voor drie jaar zijn. In die drie jaar had de school kunnen bewijzen dat ze inderdaad doorgroeien, door te putten uit de nieuwbouwwijk en te stelen van andere scholen. Als dat lukt kan de gemeente op dezelfde locatie alsnog groter nieuwbouwen. Maar dat genereuze voorstel hebben ze op niet mis te verstane wijze afgewezen.’

‘Je wordt dus opnieuw naar een oude afgekeurde school gestuurd met de opdracht: gaan jullie daar maar groeien. En het zou betekenen dat we in vijf jaar weer driemaal moeten verhuizen,’ reageert een teleurgestelde Braakman, die vindt dat Veldhuizen eerder gedane beloftes verbreekt, beloftes die ook al zijn gedaan door Veldhuizens voorgangers, de wethouders Van Oostrom en Van Wikselaar.

 ‘Gezien de locatie en staat van ons huidig gebouw is het al een prestatie dat we toch blijven groeien, ‘ zegt Braakman, die de school uniek noemt: ‘Er is geen school in Nederland zo uniek als Ontdekkingsreis.’ Volgens Braakman werken school en ouders inmiddels toch weer aan nieuwe ‘oplossingen’, om de patstelling te doorbreken. De gemeenteraad moet eind juni een besluit nemen.