Heuvelrug

Gemeentewinkel wil geen boze klanten;UPDATED

Heuvelruggers zullen de balies van de gemeentewinkel voortaan alleen op afspraak kunnen bezoeken. Chagrijnige bonnefooiers verstoren de communicatie.

Nu al maken vier op de vijf klanten eerst een afspraak voordat ze hun paspoort of rijbewijs komen aanvragen. Dat wordt vijf op de vijf, omdat zomaar binnenlopen over twee weken niet langer mogelijk zal zijn.

Wethouder Van Dongen heeft een middagje meegelopen met burgerzaken en gezien wat zich daar afspeelt. ‘Wat je ziet is dat mensen die op de bonnefooi komen een half uur, soms drie kwartier moeten wachten. Ze zien ondertussen mensen binnenlopen die in vijf minuten weer buiten staan. Dat geeft irritatie en dan krijg je iemand aan de balie met wie de verhouding al vooraf niet optimaal is.’

Daarom werkt de afdeling burgerzaken – of: gemeentewinkel-  vanaf 15 juni alleen nog op afspraak, te maken via internet, telefoon of bij de receptie. Voor spoedgevallen blijft burgerzaken een uitzondering maken, mensen in nood worden alsnog geholpen zonder afspraak. Daarvoor wil de wethouder nog wel de openingsuren van de receptie uitbreiden.

‘Bijkomend voordeel is dat we personeel vrijspelen en meer kunnen inzetten op adrescontroles,’ aldus Van Dongen, die voor de controles geld ontvangt van de rijksoverheid. De adrescontroles zijn bedoeld om te controleren of mensen wel wonen waar ze staan ingeschreven, vertelde Van Dongen eerder in mei. ‘Een overheid mag toch weten waar zijn burgers zich bevinden?’

Drie jaar geleden riep de gemeenteraad nog moord en brand toen wethouder Verhoef het dacht aan te durven het alleen op afspraak-systeem al na een aanloopperiode van enkele maanden definitief in te voeren zonder dat eerst aan de gemeenteraad te vragen. Dat scenario lijkt zich nu te herhalen: ook wethouder Van Dongen krijgt komende donderdag te maken met een gemeenteraad die zich gepasseerd voelt (zie update).

Drie jaar geleden was er overigens ook het plan van toenmalig wethouder Homan de gemeentwinkel naar het midden van de grote hal te verplaatsen en de lege ruimte extern te verhuren, om zo het dure cultuurhuis te kunnen financieren. Nadat door een extern bureau een businesscase  is gemaakt , is van dat plan niets meer vernomen.

Vorig jaar februari was er verder het plan van de lokale partij BVH om gemeenteloketten in supermarkten te vestigen, maar ook daar is sindsdien niets meer van gehoord. Overigens kunnen inwoners hun paspoort na aanvraag voor een schamele €4,95 wel lekker thuis laten bezorgen.

UPDATE:

De berichten over het nieuwe regime van de gemeentewinkel hebben ook de fracties van VVD, SP en Christenunie bereikt. VVD en SP kondigden zojuist een motie aan die het alleen op afspraak-regime op voorhand al terugdraait, omdat het zowel ongastvrij zou zijn als strijdig met een door de gemeenteraad genomen besluit van drie jaar geleden.

CU-fractieleider Karssen vraagt zich naar aanleiding van de berichten over de gemeentewinkel af of de balies niet een andere naam moeten krijgen: ‘Een winkel kun je vrij in en uitlopen, je boodschap doen en weer vertrekken. Tot nu toe hanteert u voor de loketfunctie de term “gemeentewinkel”. Bent u van plan die aanduiding te laten vallen? Zo nee, waarin ziet u dan nog het winkelkarakter van de persoonlijke dienstverlening weerspiegeld?’