Ingezonden

Guus Beugelink (WN) aanvaardt functie heemraad in HDSR

(ingezonden door Water Natuurlijk)
Tijdens de eerste vergadering op 27 mei van het nieuwe algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) nam heemraad Els van der Vorm van Water Natuurlijk (WN) afscheid als db-lid. Guus Beugelink (WN) is herbenoemd tot lid van het nieuwe dagelijks bestuur. Het nieuwe coalitieakkoord heeft als motto “bewust leven met water in een veilige, gezonde en prettige leefomgeving”.

Guus Beugelink aanvaard herbenoeming in dagelijks bestuur HDSR
Volgens Guus Beugelink van Water Natuurlijk is het een goed coalitieakkoord “waar voldoende ruimte inzit om onze speerpunten extra aandacht te geven. We blijven de goede dingen doen met open communicatie met de bewoners in de Stichtse Rijnlanden”.

Fractievoorzitter Joke Leenders benadrukt duurzaamheid en toekomstbestendigheid als uitgangspunt van Water Natuurlijk. Ook het stimuleren van waterbewustzijn in de stad bij de bewoners vormt een belangrijk speerpunt. Water Natuurlijk wil de gevolgen van de klimaatverandering niet afwentelen op de toekomst en daar goede passende oplossingen voor creëren. De zes leden in de nieuwe fractie gaan daar de komende vier jaar werk van maken, samen met het bestuur, de organisatie en alle betrokkenen.

In het coalitieakkoord vragen en krijgen drie type gebieden het maatwerk wat nodig is.
Het oostelijk gebied; zoals de verdrogingsbestrijding, dat water op de juiste plaats beschikbaar is.
Het stedelijk gebied; vanwege de zichtbaar matige waterkwaliteit, het kostbare beheer en instandhouding, de uitwerkingen van de neerslag, de hittestress en/of frequentere droogte.
Het westelijk veenweidegebied; het peilbeheer bij bodemdaling, de wateroverlast, potentiële droogte en de oplopende beheer- en instandhoudingskosten van het watersysteem.

Verder staan er vier grote projecten met grote uitdagingen op het programma. Zie ook www.waternatuurlijk.nl/coalitieakkoord-hdsr-is-gereed/
Els van der Vorm van Water Natuurlijk nam tijdens de vergadering afscheid van het
waterschapsbestuur, waar zij sinds 2003 actief in was. De laatste 2 jaar als lid van het dagelijks bestuur. Els gaf in haar afscheidsspeech een terugblik en vooruitblik op een aantal markante zaken uit haar portefeuille zoals de geplande nieuwbouw van de nieuwe waterzuiveringsinstallatie in Utrecht en de kansen om ook met andere gemeenten meer te gaan samenwerken in de uitvoering op het gebied van maaibeheer en rioolbeheer.

Landelijk is Water Natuurlijk met 89 zetels in de 23 waterschappen de grootste partij, net als in 2009.
De fractie van WN HDSR kunt u mailen via het mailadres: stichtserijnlanden@waternatuurlijk.nl