Ingezonden

Fusie Zeister Muziekschool en Het Kunstenhuis

(ingezonden door gem Zeist)

Vorige week zijn de raad van toezicht van de Zeister Muziekschool en het bestuur van het Kunstenhuis evenals de beide directies het inhoudelijk met elkaar eens geworden over de gezamenlijke toekomst van beide instellingen. De beide organisaties gaan op weg naar een samenwerking die eind van dit kalenderjaar zal gaan leiden tot een fusie. Hiermee ontstaat er dan één krachtig regionaal kunstencentrum in Zeist en De Bilt met een sterke positie op het gebied van cultuuronderwijs, cultuurparticipatie en ondersteuning van de amateurkunst. Zowel intern (directies, Raad van Toezicht en bestuur) als extern (gemeente Zeist en gemeente De Bilt) wordt deze ontwikkeling gezien als een belangrijke stap voorwaarts.

 

Fusie

De fusie vindt plaats op voorstel van de beide organisaties in het kader van de eerdere bezuinigingsdialoog voor de Gemeente Zeist (2013). De gemeenten De Bilt en Zeist en in het bijzonder de beide wethouders kunst en cultuur Hans Mieras (De Bilt) en Marcel Fluitman (Zeist) hebben recent door hun gezamenlijke inzet een cruciale rol vervuld bij de voorspoedige afronding van het fusieproces tussen beide organisaties.