Heuvelrug

Wethouder vindt nieuwe parkeerplaats voor KLPD

De tijdelijke parkeerplaats van de KLPD moet voor het einde van het jaar verdwijnen van Hoofdstraat 26. Wethouder Veldhuizen heeft al een nieuwe plek voor de politie gevonden.

Waar de parkeerplaats van de politie heen verhuist wil Veldhuizen niet zeggen, omdat nog overleg gaande is met betrokken partijen. Ook over de omvang doet Veldhuizen geen mededelingen. ‘We hebben een plek op het oog.’

Dat het tijdelijke parkeerplaatsje van de politie moet verdwijnen is geen verrassing; de aannemers van ProRail die het nieuwe stationsgebied bouwen hebben het gehele terrein van H26 de komende jaren nodig als werkterrein.

Eerder werd bekend dat ProRail een enkele hectare achterop het terrein zou huren, maar Veldhuizen heeft inmiddels het gehele terrein van zeven hectare vrijgegeven, uitgezonderd de boerderij zelf. Het voorterrein van het gebied wordt een groot bezinkbassin voor de modder die omhoog gehaald wordt waar tunnel en nieuw station in de grond moeten verzinken.

Topconferentie

De gemeenteraad was nooit erg gecharmeerd van de manier waarop het voormalige college van benw de tijdelijke parkeerplaats voor de KLPD doordrukte, vooral omdat de toekomst van het gebied van Hoofdstraat 26 in een inspraaktraject zat. Ineens was daar een blikvangend parkeerterreintje, terwijl het volgens inwoners en provinciale richtlijnen juist een groene oase moest worden.

Voerde het vorige college nog een topconferentie in Den Haag aan als reden van de tijdelijke parkeerplaats, volgens het nieuwe college is dat een algemeen gebrek aan parkeerplaatsen voor de politiedienst, zegt wethouder Veldhuizen. ‘We zijn als gemeente heel trots dat we de KLPD in onze gemeente hebben. En op de tijdelijke parkeerplaats staan veel auto’s, dus er is wel degelijk behoefte.’

De KLPD – tegenwoordig heet de dienst Landelijke Eenheid (LE)- is met rond de duizend arbeidsplaatsen een van de grootste werkgevers in de gemeente, al is het al jaren de vraag of dat zo blijft. De dienst verkeert vrijwel continu in reorganisaties, waarbij ministerie en de korpsleiding nu en dan schermen met vertrek als gemeenten de organisatie niet terwille zijn.

Voormalig wethouder Homan ijverde daarom lang voor een constructie waarbij de politie een halfverdiepte parkeergarage op Hoofdstraat 26 zou kunnen betrekken, maar nu de boerderij en zeven hectares eind dit jaar worden verkocht aan stichting De Reehorst is dat geen haalbaar plan meer.

Sport

Meest waarschijnlijke locatie voor de nieuwe parkeerplaats is een uitgebreide, gecombineerde parkeerplaats met de sportverenigingen FC Driebergen, Dalto en DTC, die ook al jaren zoeken naar extra parkeerplaatsen. Er worden al wat veldjes provisorisch gebruikt als overloop en recentelijk is nog een bosje gerooid waar nu ook auto’s kunnen parkeren.

Met name tijdens evenementen staan de omliggende straten vaak vol met wildgeparkeerde auto’s van toerfietsers, afgekomen op de populaire tochten van de Driebergse Tour Club (DTC). Omwonenden zeggen hier overlast van te ondervinden, een van hen zelfs zoveel dat hij in 2013 de start van het nieuwbouwplan van FC Driebergen een aantal maanden tegenhield.

Ook nu gebruikt veel politiepersoneel overigens doordeweeks al de parkeerplaatsen van de sportverenigingen en omliggende wijken. Volgens wethouder Veldhuizen moet er een goede, structurele oplossing komen. ‘Het kan niet zo zijn dat daar de hele wijk vol staat met auto’s. Dat je in die hoek van Driebergen een rel krijgt omdat het helemaal volgeparkeerd staat.’

Veldhuizen zei vorig jaar nog vast te zitten aan een vijfjaarcontract met de politiedienst. Bovendien dacht hij de tijdelijke parkeerplaats op H26 nodig te hebben als overloop tijdens de bouw van het station. Naast het station moet overigens een nieuwe parkeergarage met zeshonderd plaatsen voor treinforensen verrijzen.

Het terrein dat daarvoor door NS is aangekocht is al enige tijd bouwrijp, maar de start van de bouw wacht nog op financiele en juridische overeenstemming met de provincie Utrecht, aldus een woordvoerder van de provincie: ‘Er is een aantal juridische aspecten die nog goed uitgezocht moet worden. Verder worden er aanvullende maatregelen voor geluidsoverlast onderzocht. We streven er naar om de P&R eind 2016 gereed te hebben.’