Ingezonden

Staat gaat park Huis Doorn grondig aanpakken

(ingezonden door Rijksvastgoedbedrijf) Bekijk hier ook de video

Na de zomer start het Rijksvastgoedbedrijf met een grondige renovatie van het park rond het rijksmuseum Huis Doorn. Dat is noodzakelijk om dit groene rijksmonument in stand te houden. Het is de bedoeling dat het weer een fraai geheel wordt van lanen, bospercelen, zichtlijnen, open ruimtes en gebouwen. Met deze renovatie krijgt het park ook weer de allure van vroeger terug.
Op dit moment liggen het park en het bos er verwaarloosd bij. Doordat er aan sommige bosgedeelten al 20 jaar niks is gedaan, staan die op instorten. Andere bomen zijn al 200 jaar oud en aan het eind van hun levensduur. Ook zijn er halverwege vorige eeuw bomen geplant op plekken waar ze niet horen; ze zetten andere bomen in de schaduw of doorbreken de oorspronkelijke zichtlijnen. Het kappen van oude en planten van nieuwe bomen is daarom een belangrijk onderdeel van de vernieuwing van het park. Verder komen er nieuwe wandelpaden en worden bestaande paden en zichtlijnen teruggebracht. In de grachten en vijvers moet de waterstand omhoog en de waterkwaliteit beter.
Nog niet te laat
In 2010 heeft het Rijksvastgoedbedrijf het beheer van het park en bos overgenomen. Uit een inventarisatie blijkt dat er wel veel mis is, maar het is nog niet te laat voor herstel. De werkzaamheden starten in de tweede helft van 2015 en duren ongeveer zes jaar. Er is 2,8 miljoen euro voor uitgetrokken.