Heuvelrug

Veense(fiets)pad blijft weeskindje

Een opknapbeurt voor Heuvelrugse (bos)fietspaden komt er voorlopig niet. Er is niemand verantwoordelijk voor en het is te duur. ‘Het scheelt ons meer dan 3,5 ton als we zorgen dat het voordeligste scenario zich ontpopt.’

Dat bleek vorige week tijdens de behandeling van een VVD-motie die vroeg om extra geld voor de recreatieve fietspaden. Die zijn verweesd geraakt nu het Recreatieschap -beheerder van alle paden en routes op de Heuvelrug- wordt opgeheven door de in dat schap samenwerkende gemeentes. Overheden schuiven vragen over de fietspaden sindsdien op elkaars bordje. De oude beheerder heeft er geen geld voor, een nieuwe beheerder is er nog niet.

 

 
Reden voor de opheffing van het schap zijn de kosten die de gemeentes kwijt zijn aan onderhoud van terreinen en paden, die voor een groot deel op grondgebied van de gemeente Utrechtse Heuvelrug liggen. Voorheen waren omliggende gemeentes bereid mee te betalen, omdat inwoners in een wijde omtrek -ook uit de steden Utrecht en Amsersfoort- gebruik maken van de bos-en fietspaden en recreatiegebieden. Sinds gemeentes minder inkomsten en hogere lasten hebben zinnen ze op bezuinigingen, en het Heuvelrugse Recreatieschap is daar het slachtoffer van geworden.
De boedel van het schap wordt nu verdeeld. Grotere recreatieterreinen als Henschotermeer en Doornse Gat moeten op eigen benen staan en worden geoutsourced. Voor de honderden kilometers wandelroutes en tachtig kilometers fietspaden is dat geen oplossing. Provincie Utrecht wil dat vanaf 2018 een nieuw ‘Utrechts Routebureau’ het onderhoud overneemt, maar geld en overeenstemming over dat bureau is nog niet gevonden.

Veenseweg

Het Recreatieschap heeft beloofd de jaren tot de definitieve opheffing in 2018 de paden wel ‘veilig en schoon’ te houden, maar volgens velen doet het schap dat onvoldoende. Met name over de drukbefietste Veenseweg  -een pad door het bos tussen Amerongen en Veenendaal- komen veel klachten. Eerder klaagde ook de gemeente Veenendaal al over de staat van het pad, dat een hoofdroute is voor zowel forensen als scholieren. Recentelijk zijn wel kleine delen van het fietspad -deels asfalt, deels schelpenpad- opgeknapt.
Een motie van het Heuvelrugse VVD-raadslid Jorg die het schap vraagt meer budget in te ruimen voor onderhoud is door Heuvelrugwethouder Van Dongen afgeraden, omdat daarmee het duurdere liquidatiescenario B in zicht komt. ‘Er kleven grote financiele belangen aan de ontbinding van het schap. Het scheelt ons meer dan 3,5 ton als we zorgen dat het voordeligste scenario zich ontpopt.’
 
Hoe de liquidatiescenario´s er precies uitzien is nog onbekend. Het gaat daarbij met name over een lasten- en kostenverdeling, waarvan het leeuwendeel bestaat uit outplacementkosten en afkoopsommen van het personeel. Over de financiele risio’s houdt de Heuvelrugse gemeenteraad binnenkort wel een vergadering, maar die is geheim.

De raadsleden Reedijk (CDA) en Verhoef (Links Heuvelrug) steunden de wethouder in zijn pleidooi voor soberheid. ‘Anders moeten we misschien wel tweemaal betalen,’ aldus Reedijk. Verhoef -die vorig jaar als wethouder het schap nog in portefeuille had- pleitte ervoor het onderhoud zoals eerder afgesproken op ‘een zesje’ te handhaven. ‘Anders jaag je recreanten weg, als het er verwaarloosd en gevaarlijk bij ligt.’
 
Volgens raadslid Prakke (D66) is dat al het geval. ‘Ik ben er vorige week overheen gefiets en het is echt geen zesje hoor, meneer Verhoef. En als je weet dat er elke dag hordes scholieren over fietsen, zou je dit niet weer moeten willen doorschuiven.’
 
Een oplossing zou zijn de Veenseweg te promoveren van recreatief tot zogenaamd ‘utilitair’ fietspad, waarvan de eisen veel hoger liggen. Behalve dat de grondeigenaren -het pad loopt over gebied van Staatsbosbeheer en van particulieren- daarmee akkoord moeten gaan zijn daar weer hogere kosten aan verbonden. Heuvelrug heeft voor die kosten alvast subsidie aangevraagd bij de provincie, dat de komende jaren €80 miljoen wil gaan investeren in de bereikbaarheid per fiets.