Heuvelrug

Verzet tegen nieuwbouw op Buitenplaetsen2

Het verzet tegen de nieuwbouw van woningen op landgoederen en buitenplaatsen neemt toe.

 

Zuylenstein wil elf woningen

 

Behalve dat argument ook bouwen voor inwoners. Vorige maand keurde de gemeenteraad zonder veel tegenstand de nouwbouw van woningen op buitenplaats Oudeweg goed, waarvan maar weinig Heuvelruggers wisten dat het een buitenplaats is.

De ontwikkelaar hoeft ook niet de , buitenplaatsen zijn daarvan uitgezonderd. Boon: dient een ander maatschappelijk doel. Of de buitenplaats toegankelijk wordt is obverigens onduidelijk.

Tegenstand was er wel van SP en D66.

 

 

Boon: vijf werachter en als je er donloopt en op neiuwe steeg die andere vijf. mensen zeggen vinexwijk in leersum. mensen uit amerongen die er zicht op hebben en de vollstuin heben de mensne pook mening over dus dat moet ook uitkristalleiserne.

ken de criteria niet. omdat het een soort vrediecapaciteit geldt dienst een ander maatschappelijk doel. dit vrerhaal zuylestein was trwns veel belangstelling onderzoek gedaan samen met pocv wat is dan econ noddxaka en wat ou ruimtelijk verantwoord  vinde het zelf niet weinig als college is bereid dat aan de bevoliki g voor te leggen. is niet nik ef woningen in het buitengbeid als je de planne bekjkt op waayemstein

 

Uit rapport: voor ontwikkelingen gericht op het creëren van economische kostendragers / behoud en exploitatie van de zelden rendabele buitenplaatsen veel eigenaren en beheerders voor problemen. De exploitatie zal de komende tijd nog lastiger worden doordat het ‘Parelfonds’ naar beneden is gesteld van 3 miljoen naar 500.000 euro en
door het vervallen van de rijkssubsidie aan de Stichting tot behoud van particuliere historische buitenplaatsen.

Elf woningen waarvan zes rond Wayenstein, viuer? rond huidige bebouwing, twee in het zuiden van het landgoed. Plus nog een zoeklocatie aan de Rijksstraagweg richting L:eersum. 

Voor een belangrijk deel is de uitbreiding van
functies gericht op de toeristisch recreatieve functie: Het landgoed biedt
een scala aan overnachtingsmogelijkheden en ruimte aan een diversiteit
van kleinschalige evenementen. Het landhuis blijft vooralsnog als verhuurd
woonhuis in gebruik, maar kan ook benut worden indien noodzakelijk
als exclusief kantoor. Ook agrarische, zorg- en kleinschalige educatieve
functies kunnen overigens denkbaar zijn.

 

woonenclave
Waayenstein. De historische boerderij en schuur zijn ingericht
als woon-werklocatie. De boerderij vormt samen met de, achter het oorspronkelijke
erf gelegen, 5 tot 7 boeren-‘schuurwoningen’ Waayenstein wordt binnen het landgoed Zuylestein opgezet als autarkische
(zelfvoorzienende) woonenclave.

Gekoppeld aan de nieuwe natuur en het routenetwerk liggen in het Leersums
Broek mogelijk nog twee nieuwe erven. Deze erven bieden ruimte
aan een viertal boerenhoeves met een landelijke uitstraling. In de hoofdgebouwen
is ruimte voor een nader te bepalen aantal woningen. Aangezien
m.b.t. deze locatie momenteel geen visie is anders dan behoud van
het weidegebied zullen de randen van het Broek dienen als zoeklokatie

 

Het eerste idee is om een veld van pv-cellen te realiseren,
op een hoogte van 1 m boven de grond zodat schapen het gras kunnen
begrazen en dusdanig door groen

De vertrouwelijk aan de gemeente verstrekte meerjarig
exploitatieopzet geeft inzicht in de financiële situatie en de noodzaak tot
de herontwikkeling ‘Behoud door ontwikkeling’ in deze toekomstvisie

vrijwilligers
doelmatiger en op grotere schaal in te zetten en de samenwerking
met overheden en overige non-profit instellingen te optimaliseren