Heuvelrug

Natuurbegraven op Heuvelrug al per november

De gemeente Heuvelrug ruimt een deel van de Doornse begraafplaats vast in voor natuurgraven. Op termijn wil de gemeente een bos van 26 hectare vrijmaken voor een natuurbegraafplaats.

Op anderhalve hectare van de Doornse begraafplaats wil Heuvelrug alvast 130 tot 140 natuurgraven verkopen. Volgens de gemeente -die zucht onder dalende inkomsten en stijgende lasten op de post begraafplaatsen- is er grote vraag naar natuurbegraven.

Vorig jaar maakte Heuvelrug al bekend Heuvelrugse begrafenissen te willen concentreren op de Doornse begraafplaats, omdat daar de meeste ruimte en groeimogelijkheden liggen. Op termijn wil de gemeente het bos van 26 ha achter de Doornse begraafplaats herbestemmen tot natuurbegraafplaats. Verder loopt er een onderzoek naar een crematorium, iets waartegen de buren -met name de aanpalende camping Het Grote Bos- eind vorige eeuw nog in het geweer kwamen.

Het nieuwe stukje natuurbegraafplaats wordt voor campinggasten aan het oog ontrokken door een aan te leggen groenafscheiding. Verder komt er een nieuw pad om het bos te ontsluiten voor natuurbegrafenissen en moet er GPS-apparatuur aangeschaft -plus een GPS-cursus voor een medewerker- om de graven te kunnen terugvinden. Natuurgraven liggen niet netjes in rijtjes, hebben geen of alleen natuurlijke grafmonumenten en zijn daardoor al snel moeilijk terug te vinden.

Met de natuurbegraafplaats gaat Heuvelrug de concurrentie aan met het Bilthovense Den en Rust, waar op een terrein van Utrechts Landschap sinds 2012 al driehonderd natuurgraven zijn verkocht. Iets verder weg -Arnhem- ligt nog natuurbegraafplaats Heidepol, dat zelfs al meer dan duizend graven binnen het jaar verkocht. Wethouder Van Dongen wil de Heuvelrugse begraafplaats vooralsnog zelf exploiteren. ‘Ik zie geen reden om dat in handen van commerciele partijen te geven,’ aldus Van Dongen.

Natuurgraven worden doorgaans ‘voorverkocht’, zodat mensen in leven alvast een plekje kunnen uitzoeken. Bijkomend voordeel is dat de gemeente direct inkomsten heeft om de gaten te dekken. De meeste natuurgraven worden uitgegeven ‘voor de eeuwigheid’, die vaak begrensd is op 99 jaar.

Wat de Heuvelrugse natuurgraven gaan kosten is nog onbekend. Prijzen op de twaalf bestaande natuurbegraafplaatsen varieren van tweeduizend tot twaalfduizend euro, al naargelang de duur, uitvaartdienst, grafmonument en omgeving van de graven.