Ingezonden

Gemeente en CVO Groep zoeken extra geld voor nieuwbouw Revius Lyceum

(ingezonden door gem Heuvelrug)
Gemeente en CVO Groep zoeken samen naar oplossing voor verschil tussen budget en kosten nieuwbouw Revius Lyceum

In december 2014 heeft de raad ingestemd met vervangende nieuwbouw van het Revius Lyceum te Doorn.
Het schoolbestuur, de CVO Groep draagt zelf financieel bij aan de vervangende nieuwbouw. Het definitief ontwerp voor de nieuwbouw is nu gereed. Het gaat om een nieuw onderwijsgebouw en een vrijstaand gebouw met drie aparte gymzalen. Eerst worden de units van de tijdelijke huisvesting aan de achterzijde verplaatst om ruimte maken voor de nieuwe gymzalen. Daarna worden de bestaande gymzalen gesloopt om plaats te maken voor het nieuwe onderwijsgebouw. Als dit nieuwe gebouw klaar is, kan het oude onderwijsgebouw worden gesloopt.

De CVO Groep heeft op basis van het definitief ontwerp een kostenraming laten opstellen voor de vervangende nieuwbouw. Deze kostenraming komt hoger uit dan het bouwbudget voor de vervangende nieuwbouw.
Het bouwbudget op basis van de normbedragen in de verordening voor onderwijshuisvesting blijkt ontoereikend om het bouwplan van het Revius Lyceum te kunnen realiseren, zelfs ook nadat er door het Revius Lyceum al sterk is bezuinigd op diverse posten (aantal te bouwen meters, gebruikte materialen, etc.). Dit komt mogelijk door zwaardere eisen in het nieuwe Bouwbesluit van 2015 op het gebied van duurzaamheid en binnenklimaat.
De financiële consequenties van deze zwaardere eisen zijn nog niet in de normbedragen verwerkt.
Doelstelling van de ontwerpfase is het ontwikkelen van een haalbaar en realiseerbaar bouwplan. De gemeente gaat daarom samen met de CVO Groep en het Revius Lyceum een oplossing zoeken voor het verschil tussen bouwbudget en bouwkosten. De komende maanden worden gebruikt om het technisch ontwerp na de zomer af te ronden. Volgens planning zal het bouwplan daarna worden aanbesteed om nog voor het einde van dit jaar te kunnen starten met de uitvoering.