Ingezonden

Gemeente Woudenberg houdt vastgoed tegen het licht

(Ingezonden door gem Woudenberg)

 

WOUDENBERG – De gemeente Woudenberg heeft de afgelopen maanden alle maatschappelijke accommodaties tegen het licht gehouden. Het uitgangspunt hierbij is dat de gemeente alleen eigenaar wil zijn van gebouwen als dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld vanwege een wettelijke verplichting of om een bepaald maatschappelijk doel te bereiken. Het uiteindelijke doel is efficiënter omgaan met gemeentelijk maatschappelijk vastgoed en waar mogelijk geld te besparen of juist meer inkomsten te verwerven.

 

Inzicht in gebruik en kosten

Tijdens de bezuinigingsdialoog werden door alle themagroepen vragen gesteld over het gebruik en de kosten van de gebouwen die eigendom zijn van de gemeente. Ook de gemeenteraad liet weten hieraan behoefte te hebben en vroeg het college een nota op te stellen met als doel een volledig beeld te krijgen van wat de gemeente allemaal in eigendom heeft, hoe dit zo efficiënt mogelijk gebruikt kan worden, hoe het beheerd wordt en of het mogelijk was geld te besparen of juist meer inkomsten te verwerven.

 

Uitkomsten onderzoek

De uitkomsten van het onderzoek zijn verwerkt in de nota maatschappelijk vastgoedbeleid (fase 1), waar de raad zich tijdens de commissievergadering van 24 juni over buigt. “De centrale gedachte van de nota is dat de maatschappelijke vastgoedportefeuille straks alleen nog bestaat uit accommodaties die essentieel zijn voor de uitvoering van het gemeentelijk beleid”, aldus wethouder Gijs de Kruif. Het doorlichten van het vastgoed heeft per gebouw geleid tot een advies. Voor sommige gebouwen, zoals De Camp en het Cultuurhuis is het advies om deze vanuit maatschappelijk oogpunt in eigendom te houden. Wat betreft het Uitvaartcentrum en de Milieustraat is het voorstel om te onderzoeken of een private partij deze over wil nemen en voor de provinciale werf en het gebouw aan de Schoolstraat, waar de tafeltennisvereniging nu gebruik van maakt, is het plan een koper te zoeken. Wanneer de raad instemt met de adviezen worden deze in fase 2, verder uitgewerkt. Een belangrijke graadmeter bij het onderzoek naar het verkopen van accommodaties is dat het geen financieel verlies mag betekenen voor de gemeente.