Ingezonden

Huishoudelijke hulp vanaf 13 juli meer gericht op resultaat

(ingezonden door gem Zeist)

 

De gemeente Zeist en aanbieders van huishoudelijke hulp hebben op 9 juni 2015 een overeenkomst getekend over de nieuwe manier waarop huishoudelijke hulp in Zeist vanaf 13 juli vorm krijgt. Die nieuwe vorm houdt in, dat huishoudelijke hulp is gericht op een schoon en leefbaar huis. Het resultaat staat dus centraal. Dat is anders dan de huidige situatie, waarin de gemeente een precies aantal uren hulp toezegt.

 

Wethouder Marcel Fluitman: “Dat geeft aanbieders de mogelijkheid om flexibeler te zijn. In die huishoudens waar het echt nodig is, kan de huishoudelijke hulp wat meer tijd besteden. En daar waar het mogelijk is, wordt minder tijd besteed. Op deze wijze halen we het maximale resultaat met het budget dat we van het Rijk krijgen voor huishoudelijke hulp. Het wordt voor iedereen wat soberder. Maar daar waar het echt nodig is, blijft hulp beschikbaar.”

 

Gesprekken

De afgelopen maanden zijn door of namens de gemeente gesprekken gevoerd met cliënten over hun huishoudelijke hulp na 13 juli. Daarin ging het vooral over de vraag of een cliënt na 13 juli nog huishoudelijke hulp kon blijven krijgen.

Ook de aanbieders van huishoudelijke hulp gaan de komende tijd met de cliënten in gesprek. In die gesprekken maken aanbieder en cliënt een plan waarin staat welke huishoudelijke taken eventueel door familie, vrienden of bekenden kunnen worden verricht, en welke taken de huishoudelijke hulp op zich neemt. Het is uiteraard mogelijk dat op een later moment de omstandigheden veranderen, waardoor een cliënt, familie of bekenden minder huishoudelijke taken zelf kunnen verrichten. De cliënt kan dan rechtstreeks in overleg met de aanbieder om de afspraken in het plan aan te passen.

 

Rijksbezuiniging

Sinds dit jaar krijgt de gemeente Zeist zo’n 25 tot 33% minder geld van het Rijk voor het betalen van deze huishoudelijke hulp. Op grond van een advies van belanghebbende partijen, heeft het college eind vorig jaar besloten huishoudelijke hulp in stand te houden. Om dit betaalbaar te houden, gebeurt dit volgens de resultaatgerichte aanpak. Dit beleid gaat in per 13 juli 2015.

In de loop van 2016 evalueert de gemeente het nieuwe beleid rond huishoudelijke hulp.