Ingezonden

Extra huishoudelijke hulp voor mantelzorgers

(ingezonden door gem Woudenberg)

 

WOUDENBERG – Mantelzorgers kunnen in 2015 voor 1,5 uur per week professionele huishoudelijke hulp krijgen tegen een gunstig tarief. Dit is mogelijk dankzij een huishoudelijke hulp toelage van het Rijk. Naast het ondersteunen van mantelzorgers kunnen hierdoor ook meer thuiszorghulpen aan het werk blijven.

 

Het uurtarief is normaal €22,50, maar dankzij Rijkssubsidie hoeven mantelzorgers voor de hulp slechts €5,- per uur te betalen. De gemeente betaalt het verschil. De gemeenten Baarn, Bunschoten, Soest en Woudenberg zetten deze toelage van het Rijk in om geregistreerde mantelzorgers te ontlasten. De gemeente vraagt mantelzorgers die gebruik willen maken van de hulp zich te registreren bij het gemeentelijk Steunpunt Mantelzorg (in de woonplaats van de persoon voor wie de mantelzorger zorgt). In de gemeente Woudenberg kunnen mantelzorgers zich registreren bij Loket De Kleine Schans. Ze hoopt dat daardoor meer mantelzorgers in beeld komen bij de gemeente.

 

Waarvoor kan de huishoudelijke hulp worden ingezet?

De extra hulp kan worden ingezet voor het opruimen van het huis, de was en huishoudelijk werk zoals stoffen en het schoonmaken van de badkamer. De mantelzorgers kunnen de huishoudelijke hulp zelf aanvragen voor het eigen huishouden of voor het huishouden van diegene waar de mantelzorg wordt verleend (mits deze niet al huishoudelijk hulp ontvangt via de gemeente). Deze regeling loopt van juni t/m 31 december 2015. Voor de duur van deze regeling geldt OP=OP.

 

Waar kan huishoudelijke hulp worden aangevraagd?

De extra hulp kan bijvoorbeeld voor een huishouden in Woudenberg worden aangevraagd bij aanbieders waar de gemeente Woudenberg een contract mee heeft. Dat zijn TSN thuiszorg, Centraalzorg, BiOns en Agathos. Bevindt het gekozen huishouden zich in Baarn, Bunschoten of Soest? Dan kan er gekozen worden uit de aanbieders die in deze gemeenten gecontracteerd zijn. Het huishouden moet zich bevinden in één van de vier genoemde gemeenten.

 

Voorwaarden

Iedereen die als mantelzorger actief is en zodanig geregistreerd staat bij loket De Kleine Schans (www.loketdekleineschans.nl of 033 2869165) of bij één van de steunpunten in Baarn, Bunschoten of Soest- kan hiervan gebruik maken. Alle mantelzorgers die bij het loket of steunpunt ingeschreven staan krijgen een brief thuisbezorgd met de contactgegevens van de aanbieders van huishoudelijke hulp. Mantelzorgers kunnen zelf met een aanbieder contact opnemen om de hulp in te zetten. Er geldt een maximum van 1,5 uur huishoudelijke hulp per week.