Ingezonden

Proces SlotLab: “Van losse hersencellen naar brein”

(ingezonden door gem Zeist)

Raad bespreekt witboek Slot Zeist met college en samenleving

 

“Slot Zeist is een uniek historisch Slot met een rijksmonumentale status en prachtige tuinen van cultuurhistorische en landschappelijke waarde. Het Slot is onlosmakelijk verbonden met haar omgeving, het Broeder- en Zusterplein, de Broedergemeente, de sportvelden en het Utrechts Landschap. Dit alles moet als één geheel gezien worden.” Als het aan de deelnemers van het SlotLab ligt, wordt dit de visie van waaruit de nieuwe contractant per 1 januari 2016 Slot Zeist gaat exploiteren.

 

De toekomstige contractant moet Het Slot toegankelijk maken en openstellen voor iedereen, van jong tot oud, en alle bevolkingslagen. Hij of zij zoekt naar de verbinding tussen heden, verleden en toekomst, waarbij het DNA van Het Slot het uitgangspunt is.

 

Onlosmakelijk verbonden

Wethouder Marcel Fluitman: “Slot Zeist is onlosmakelijk verbonden met de inwoners van Zeist. Het is mooi om in het SlotLab de betrokkenheid te zien om met elkaar na te denken over de toekomst van Het Slot. Het witboek is een zwaarwegend document geworden dat écht door de samenleving is opgesteld.”

 

SlotLab

In april en mei hebben dertig inwoners en belanghebbenden in het SlotLab zes avonden nagedacht over een nieuwe invulling van het visitekaartje van Zeist. Ook zijn er SlotExperimenten geweest, waarin inwoners hun ideeën over Het Slot kenbaar konden maken. Dit alles resulteerde in een document met de bouwstenen voor het programma van eisen voor de aanbesteding: het zogenaamde witboek. De ideeën passen binnen de kaders die de gemeenteraad heeft gesteld aan het begin van het traject. Het witboek is het uitgangspunt voor het zoeken naar een nieuwe contractant die per 1 januari 2016 in Slot Zeist start.

 

Sleutelbijeenkomst

Tijdens de zogenaamde ‘Sleutelbijeenkomst’ op 18 juni hebben raad, college en de deelnemers aan het SlotLab gereflecteerd op het proces. Ook inwoners die het proces niet hebben bijgewoond, konden bij deze avond aansluiten. Centraal stonden de vragen: Hoe hebben alle betrokkenen het proces ervaren? Hoe wordt de inhoud van het witboek gewaardeerd? Hoe gaat de beheersconstructie er straks uitzien, en hoe krijgt de samenleving daarin een rol? Ondanks het ‘moordende tempo’, hebben de deelnemers het proces als positief ervaren: “In de samenwerking kwamen we van een heleboel hersencellen tot een gezamenlijk brein. Dit proces is een voorbeeld voor een nieuwe manier van democratische besluitvorming.” Inhoudelijk is een aantal suggesties meegegeven aan college en raad, zoals de koppeling met toerisme. Voor het toekomstig beheer is een aantal opties besproken. Het college zal zich buigen over een gedegen voorstel.

 

Slotakkoord

Het college gaat het witboek ter besluitvorming voorleggen aan de raad en neemt daarbij de ingebrachte suggesties en kanttekeningen mee. Naar verwachting neemt op 7 juli de raad een besluit over de inhoud van het witboek en de beheersconstructie. Bij positief besluit kunnen direct daarna de voorbereidingen voor de aanbesteding starten. Het witboek is te vinden op: www.zeist.nl/slotzeist.