Ingezonden

Gespreksbijeenkomst over ideeën voor parkeerbeleid

(ingezonden door gem Zeist)

 

De afgelopen maanden heeft een groep inwoners en ondernemers met elkaar en met de gemeente van gedachten gewisseld over de kansen en knelpunten in het parkeerbeleid in Zeist. Dat heeft geleid tot een aantal concrete ideeën van inwoners en ondernemers. De gemeente wil deze ideeën nu bespreken met een bredere groep voordat ze over gaat tot het nemen van besluiten. Op 8 juli houdt de gemeente daarom een openbare gespreksbijeenkomst.

 

De ideeën die 8 juli worden besproken, zijn onder meer:

· Maak de tarieven voor betaald parkeren in alle parkeergarages gelijk. In sommige garages gaat het tarief dan iets omhoog, in andere iets omlaag.

· Maak de verschillen in tarief tussen parkeervergunningen op straat, in open parkeergarages (Slotlaan) en gesloten parkeergarages kleiner. Straatvergunningen worden dan duurder, vergunningen voor parkeergarages goedkoper. De opbrengst voor de gemeente blijft gelijk.

· Voer voor alle parkeerterreinen een parkeergarages een maximum dagtarief in. Verlaag dat tarief van 10 euro naar 7,50 euro.

· Voer een proef uit waarbij voor bezoekers van parkeervergunninggebieden, betaald kan worden via internet. De kraskaart blijft daarnaast bestaan.

 

Projectleider Luuk Beckers: “Vele tientallen inwoners en ondernemers hebben met elkaar en met ons gesproken, en daar is een aantal ideeën uit voortgekomen. We willen nu graag met een bredere groep Zeistenaren in gesprek over deze ideeën. Na deze bijeenkomst zal het college een standpunt innemen over de ideeën. Daarna legt het college een voorstel voor aan de gemeenteraad, die hierover de knopen doorhakt.” Een volledig overzicht van de ideeën staat op www.zeist.nl/hetnieuweparkeren. Kijk bij ‘Nieuwe ideeën parkeerbeleid’.

 

Bijeenkomst 8 juli

De bijeenkomst waarin de verschillende ideeën worden toegelicht en besproken, is op woensdag 8 juli, van 19.30 tot 22.00 uur in het gemeentehuis (Het Rond 1). Iedereen is welkom. De gemeente stuurt een uitnodigingsbrief naar de ongeveer 1900 Zeistenaren die een parkeervergunning of abonnement hebben en naar andere inwoners en ondernemers in het centrum.

 

Wat ging vooraf

Tijdens drie avonden hebben inwoners en ondernemers kansen en knelpunten geïnventariseerd, en oplossingen bedacht. Deze oplossingen heeft de gemeente vervolgens besproken met het zogeheten Parkeerpanel: daarin zitten onder meer Zakelijk Zeist Onderneemt, het centrummanagement en ouderenbonden.