Agenda

Zoemen en fluiten op het Leersumse veld

(ingezonden door IVN afdeling Heuvelrug en Kromme Rijn)

Leersum – IVN afdeling Heuvelrug en KrommeRijn gaat op op zoek naar vogels en insecten op het Leersumse veld.
Het Leersumse Veld is een prachtig stuk open bos- en heidegebied en ligt in een natuurlijke laagte, ontstaan door het uitblazen van de wind in de laatste ijstijd.
Hierbij werd het zand weggestoven tot het niveau van het grondwater.
Het Leersumse Veld werd een gebied van stuifzand en heide, die op natte plaatsen ging vervenen. Rond de 18e eeuw werd het veen afgegraven voor brandstof. Zo ontstonden de Leersumse Plassen.
Wij gaan op zoek naar vogels, zoals roodborst tapuit en geelgors, kuifmees, boompieper, boomleeuwerik en misschien wel de koekoek en de sperwer. Wij gaan ook kijken naar insectensoorten, diverse libellen en waterjuffers, die in en bij de vennetjes leven.
Neem uiteraard een verrekijker mee en doe goede wandelschoenen aan.
Datum: Zondag 12 juli om 14:00
Start:Veldschuur van SBB aan de Maarsbergseweg 18a, 3956 KW te Leersum
Informatie: Adrie Vermeulen, telefoon 0343-491458 of kijk op www.ivn.nl/afdeling/heuvelrug-en-kromme-rijn