Ingezonden

College van de Utrechtse Heuvelrug wil gaan potverteren

(ingezonden door VVD-Heuvelrug)
Het college van de gemeente Utrechtse Heuvelrug wil tegenvallers betalen uit de algemene reserve en meevallers gebruiken om meer geld uit te geven. Dit staat in de voorgestelde uitgangspunten voor de begroting 2016.
De € 805.000 tegenvallers bestaan uit hogere ambtenarenkosten dan voorzien. “Die moet je gewoon uit de begroting betalen en niet uit de gemeentelijke spaarpot. Die spaarpot is bedoeld voor echte onverwachte tegenvallers, dat zijn deze hogere ambtenarenkosten niet”, volgens VVD fractievoorzitter Rob Jorg. “De gemeente heeft hier ook de ruimte voor want er zijn voor €835.000 meevallers. Dit noemen we geen gezond financieel beleid, dit noemen wij potverteren”, sprak Jorg tijdens de algemene beschouwingen in de gemeenteraad.
In de kadernota voor de begroting 2016 meldt het college jaarlijks zo’n €900.000 in de algemene reserve te willen storten. Maar aan de achterkant haalt men er een vergelijkbaar bedrag weer uit.
Het college wil ook jaarlijks de belastingen verhogen met 2,5% in de periode 2016-2019. Voor 2016 betekend deze verhoging bijna drie maal het algemeen verwachte inflatiecijfer. Als de raad niet ingrijpt zullen de belastingen de komende vier jaar weer met 10% stijgen. Dat is bovenop de 10% stijging van dit jaar. De VVD zal proberen deze verhogingen af te wenden.