Heuvelrug

Jongerenraad: Doornse kazerne festivalterrein

Haagse ministeries krijgen het recht van eerste koop op Doornse kazerneterrein voordat het de vrije markt op gaat. Doornse scholieren willen er liefst een festivalterrein,  met boetiekjes, bedrijfjes en een McDonalds.

Het kazerneterrein komt pas in 2021 vrij, dan zal ook de laatste marinier verhuisd zijn naar de nieuwe marinierskazerne in Vlissingen. Maar Rijksoverheid, provincie Utrecht en gemeente Heuvelrug willen nu vast samen bekijken welke kant het op moet met de Van Braam Houckgeest kazerne, schrijven ze in een intentieovereenkomst. 

Voordat het zover is krijgen eerst alle Haagse ministeries en door het Rijk gesubsidieerde instellingen nog de kans het complex onderhands aan te schaffen. Ondertussen treden een stuurgroep met bestuurders en een werkgroep met ambtenaren aan om de toekomst te schetsen van het terrein: 48 hectares groot, met veel sportfaciliteiten en een grote variatie aan gebouwen.

Volgens de intentieovereenkomst moet het terrein ‘een passende nieuwe functie krijgen’ met een ‘bovenlokale uitstraling’, maar moet het ook ‘verkocht tegen een reele en marktconforme prijs’. Rond de strijd om de kazerne tussen 2011 en 2013 gingen bedragen van zo’n twintig miljoen euro rond. Die opbrengst is ook nodig om het nieuwe complex in Vlissingen te betalen.

Voormalig wethouder Homan sprak in 2013 met minister Hennis af dat de gemeente het terrein met korting zou mogen overnemen. ‘Als het zo ver is moeten we kijken naar de marktwaarde. En gezien de gevoeligheden en de prijs die de gemeente voor het vertrek van de mariniers betaalt moet daar dan een coulancekorting overheen´, aldus Homan destijds.

Dat de mariniers vertrekken uit Doorn werd in 2013 duidelijk, na een lange strijd voor behoud van de kazerne. Minister Hennis oordeelde uiteindelijk net als haar voorganger Hillen: dat Doorn te klein en te oud was om opnieuw te renoveren en dat Vlissingen sowieso een passender locatie is voor de mariniers. Dat Vlissingen en de provincie Zeeland fors bijdragen aan de bouw van de nieuwe kazerne speelde een hoofdrol. 

Festivalterrein

Volgens een brief van het college hebben ‘enkele marktpartijen hun interesse al getoond bij zowel de gemeente als het RVB’. Publiek geheim is de interesse van exploitanten van vakantieparken. De helft van het Doornse terrein is beschermd natuurgebied. Oorspronkelijk hoorde dat bij het naastgelegen landgoed Beukenrode, waarvan het bestuur het bos graag wil terugkopen.

Andere opties die al eerder de revue passeerden zijn woningbouw, de vestiging van een aansprekend onderzoeks- en onderwijsinstituut en het beschikbaar maken van de leegkomende ruimtes als een broedplaats voor jonge, duurzame ondernemers.

Bij die laatste suggestie sluit ook de jongerengemeenteraad van het Revius Lyceum zich nu aan, vertelde raadslid Reedijk vorige week. De gemeente zou het terrein moeten aankopen ’ten behoeve van jongeren’,  omdat de jongerenraad vindt dat er op de Heuvelrug voor jongeren niet veel is te beleven. Het terrein en de gebouwen kunnen vervolgens in erfpacht uitgeven worden aan bedrijfjes, horeca en boetiekjes.

De komst van een McDonald’s juichen de jongeren daarbij van harte toe, omdat het aansluit bij de belevingswereld van de jongeren en het een financiele basis onder het project legt. Belangrijk is verder dat er een festivalterrein komt waar landelijk aansprekende artietsten willen komen optreden.

Aan de toekomstschets moeten ook gewone inwoners meewerken, zegt de gemeente in een begeleidende brief. Maar een vorig participatieproces -over de toekomst van snelwegboerderij Hoofdstraat 26- was duur en geen onverdeeld succes.

De gemeente heeft daarom aangeklopt bij het provinciebestuur. Met succes, de provincie is bereid het participatie- en communicatietraject betalen en begeleiden. De provincie zegt daarbij ook gebruik te willen maken van de opgedane kennis bij de herbestemming van vliegbasis Soesterberg.