Ingezonden

3,5 miljoen voor 14 monumenten

(ingezonden door prov Utrecht)
2 juli 2015
Op woensdag 1 juli heeft gedeputeerde Mariëtte Pennarts van de provincie Utrecht de subsidies van het fonds erfgoedparels uitgereikt. De feestelijke ceremonie vond plaats in de Cunerakerk in Rhenen. De Cuneratoren is één van de restauratieprojecten.

PUBLIEKE TOEGANKELIJKHEID
Dit jaar zijn subsidies toegekend voor de restauratie van 14 rijksmonumenten. Het gaat bij elkaar om ruim 3,5 miljoen euro. Bij het verlenen van subsidies uit het fonds erfgoedparels hanteert de provincie een aantal criteria, waarvan de belangrijkste zijn: de publieke toegankelijkheid, het economische perspectief en co-financiering van de eigenaar.

BELEVING
De provincie Utrecht is al een aantal jaren benoemd tot Topregio: regio van kennis en cultuur, waar het heel aantrekkelijk is om te wonen en te werken. Bedrijven en inwoners vestigen zich graag in Utrecht. De provincie wil deze toppositie behouden en niet in de laatste plaats is cultureel erfgoed hierbij van groot belang. Want mensen van binnen en buiten de provincie, beleven graag het historisch erfgoed dat Utrecht te bieden heeft. Het Fonds Erfgoedparelsdraagt bij aan de restauratie van monumenten zoals historische buitenplaatsen, kerken en industrieel erfgoed.

ERFGOEDMONITOR
De provincie beoordeelt de restauratiebehoefte van 2500 objecten jaarlijks door middel van een Erfgoedmonitor. Deze monitor brengt de restauratie-achterstanden in kaart. Uit deze lijst worden erfgoedeigenaren benadert met als doel gezamenlijk de restauratieachterstand in te lopen.

TOEGEKENDE SUBSIDIES
1. Walkartpark in Zeist, herstel park.
2. Sint Augustinuskerk In Utrecht, restauratie aan dak, fundering, interieur en orgel.
3. Broekhuizen in Leersum, restauraties hoofdhuis, koetshuis, oranjerie en boerderij.
4. Belgenmonument in Amersfoort, restauratie van het monument en het groen.
5. Zuylestein in Leersum, de historische moestuin wordt hersteld, inclusief de padenstructuur en de kweekbakken.
6. Kasteel De Haar in Utrecht, de restauratie van de Grote Cour en Menagerie.
7. Sint Petrus Bandenkerk in Driebergen, de restauratie van de toren.
8. Remmerstein in Rhenen, herstel van Tersteeg tuin.
9. Rijnoord in Woerden, restauratie tuin en het unieke tuinbeeld.
10. Beukenrode in Doorn restauratie van het Jachthuis en het groen in de directe omgeving ervan.
11. Valkenheining in Baambrugge, restauratie van de theekoepel en het dak van de oranjerie.
12. De Boom in Leusden, restauratie van wagenschuur, oranjerie en moestuin.
13. Eyckenstein in Maartensdijk, restauratie van de twee historische kassen in de moestuin.
14. Cuneratoren in Rhenen, restauratie van de bovenste twee geledingen van de toren.

ERFGOEDPARELS OP DE KAART:
Digitale kaart Erfgoedparels