Ingezonden

Burgerinitiatief ‘Stop de hobbyjacht in provincie Utrecht’ gestart

(ingezonden door stopdehobbyjachtutrecht)

Doorn, 7 juli 2015 – Burgers uit de provincie Utrecht vinden het onacceptabel dat er zonder objectieve noodzaak en puur voor het plezier van jagers dieren worden doodgeschoten. Nu de overheid via de nieuwe Wet Natuurbescherming de provincies verantwoordelijk maakt voor de jacht, is dit aanleiding voor een groep bezorgde burgers uit Utrecht om een burgerinitiatief te starten met als doel een einde te maken aan de zinloze hobbyjacht in de provincie.

De initiatiefnemers van het burgerinitiatief verzoeken de provincie de jacht op de zogenaamde “vrij bejaagbare diersoorten”, voor zover die binnen de bevoegdheden van de provincie valt, volledig stop te zetten en haar invloed aan te wenden om bejaagbare en niet-bejaagbare diersoorten gelijkwaardige bescherming te bieden.

Jaarlijks worden er in Nederland ruim 1 miljoen dieren doodgeschoten voor de lol van een kleine groep hobbyjagers terwijl uit onderzoek blijkt dat een meerderheid van de Nederlanders tegen de hobbyjacht is. Door de nieuwe Wet Natuurbescherming zullen provincies besluiten moeten gaan nemen over het al dan niet toestaan van de hobbyjacht. De nieuwe wet gaat uit van een faunabeheerplan. Ondanks dat plan blijven de vijf wildsoorten (konijn, haas, fazant, houtduif en wilde eend) vrij bejaagbaar, er hoeft nog steeds niet te worden aangetoond dat er sprake is van schade en of die schade niet anders dan met het geweer bestreden zou kunnen worden. De jagers zullen achteraf aangeven hoeveel zij van elke wildsoort hebben geschoten. In de praktijk zal er dus niks veranderen en zullen de vijf wildsoorten nog steeds vogelvrij zijn.

Jagers hebben een groot bedrag ingezameld binnen hun achterban voor een campagne om de hobbyjacht veilig te stellen, het burgerinitiatief beoogt een einde te maken aan alle vormen van jacht zonder objectief vastgestelde noodzaak.

Er wordt nu al gestart met het verzamelen van ondersteuningsverklaringen voor het burgerinitiatief, zodat er, zodra de nieuwe wetgeving van kracht is, binnen de provincie een fundamentele discussie gevoerd zal worden over een duidelijke beleidskeuze waarin jacht-louter-voor-het-plezier-van-de-jager niet wordt toegestaan.

Via de website www.stopdehobbyjachtutrecht.nl is het burgerinitiatief te vinden. Eenzelfde burgerinitiatief is al, of wordt nog, in een aantal andere provincies gestart.