Ingezonden

Zeist op zoek naar nieuwe contractant Slot

(ingezonden door gem Zeist)

 

Gisteravond heeft de raad unaniem ingestemd met het witboek voor de toekomstige exploitatie van Slot Zeist. In het witboek staan de bouwstenen voor het bestek. Na het zomerreces zal dit door de gemeente zijn uitgewerkt tot een programma van eisen, op basis waarvan ondernemers kunnen meedoen met de aanbesteding.

 

In de afgelopen maanden heeft het ‘SlotLab’, een groep van dertig inwoners en belanghebbenden, hard gewerkt aan de invulling van Het Slot. De ideeën passen binnen de kaders die de gemeenteraad heeft gesteld aan het begin van het traject op 31 maart.

 

Co-creatie

De invulling van Slot Zeist is een gedeeld vraagstuk van samenleving en gemeente. Daarom heeft de raad besloten de hele samenleving te betrekken via een interactief traject. Op 18 juni besprak de raad de ideeën met de deelnemers aan het SlotLab en het college van burgemeester en wethouders. Hiermee was het interactieve traject een vernieuwende co-creatie tussen raad, college en samenleving.

Nu de raad heeft ingestemd met het witboek, kan het aanbestedingstraject starten.

 

Meer informatie, waaronder het vastgestelde witboek, is te vinden op www.zeist.nl/slotzeist.