Ingezonden

Nieuwe toekomst marinierskazerne Doorn

(ingezonden door prov Utrecht)
Het Rijksvastgoedbedrijf, de gemeente Utrechtse Heuvelrug en provincie Utrecht gaan samen zoeken naar nieuwe bestemmingen voor de van Braam Houckgeest kazerne in Doorn die waarschijnlijk in 2020-2021 vrijkomt. In april 2012 besloot de minister van Defensie namelijk om de huidige marinierskazerne in Doorn en het logistiek centrum Maartensdijk te verplaatsen naar een nieuwe kazerne in Vlissingen.

Op vrijdag 10 juli tekenden directeur-generaal Uijlenbroek (Rijksvastgoedbedrijf), wethouder Boonzaaijer (gemeente Utrechtse Heuvelrug) en gedeputeerde Van den Berg (provincie Utrecht) hiervoor een intentieovereenkomst.

Het terrein is 48 hectare groot, waarvan 23 hectare in het stedelijk gebied en 25 hectare bos. Gelegen aan de Stichtse Lustwarande en nabij het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug heeft het gebied een hoge landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteit. De locatie ligt aan de rand van de bebouwde kom van Doorn. Op het terrein staan legeringsgebouwen, kantoren, werkplaatsen, sportvoorzieningen en barakken. De marinierskazerne in Doorn komt naar verwachting in 2020-2021 vrij, nadat de nieuwe marinierskazerne in Vlissingen is opgeleverd.

NIEUWE BESTEMMING
De toekomst van de grote locatie is niet alleen voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug van belang. De drie partijen hebben verschillende taken in het gebied. De gemeente vindt het van belang dat een herbestemming wordt gekozen, die past bij de regionale uitstraling van het terrein. De provincie geeft kaders voor onder andere kantorenbeleid, cultuurhistorie en de ecologische hoofdstructuur die gedeeltelijk over het terrein loopt. Het Rijksvastgoedbedrijf is verantwoordelijk voor de verkoop van het terrein en wil samen met de andere overheden komen tot een nieuwe bestemming. De zoektocht naar nieuwe bestemmingen vindt plaats in nauwe samenspraak met alle belanghebbenden.Hoe en wanneer deze burgerparticipatie plaatsvindt wordt later in het jaar duidelijk. De verkenning duurt ongeveer anderhalf jaar.

 

Lees ook:

Jongerenraad: Doornse kazerne festivalterrein