Heuvelrug

Dienstmededeling: Verlof, Hoofdstraat, Wiet

Hoofdstraat 26 is verkocht, Hoofdstraat Driebergen centraal is vanavond in de inloop, het potje Jeugdzorg is op en wiet is medicijn.

(Hillridge is in de veronderstellng dat jullie allemaal op vakantie zijn, vandaar is de vrijheid genomen voor een verlof, dat op aandringen van mevrouw Hillridge geheel opgaat aan het hagelwit sausen van de huiskamer en onderhanden nemen van de planken vloer. Intussen gaat het leven ook op de Heuvelrug gewoon door en daaruit even de hoogtepunten:)

Hoofdstraat 26

De strategische aankoop Hoofdstraat 26 is dan toch bijna echt verkocht. Daarvan maakte een tweet van verkopend wethouder Veldhuizen vorige week al gewag. Details volgen volgens de voorlichter pas bij het formele ’transport’, zoals dit zo mooi heet.

Wel heeft nieuwe eigenaar Reehorst de ondernemers die ook aasden op de snelwegboerderij en de zeven hectare’s uitgenodigd om -zoals de gemeenteraad ook in de verkoopvoorwaarden liet bepalen- te bezien ‘of er duidelijkheid is over eventuele mogelijkheden tot realisatie van door initiatiefnemers opgestelde plannen.’

Wat transparanter dan wethouder Veldhuizen dat deed zegt Reehorst heel eerlijk dat die ‘gesprekken zullen gevoerd worden door Stichting de Reehorst en Triodos Bank, als beoogd toekomstig eigenaar van het gehele landgoed, gezamenlijk. Graag verneem ik van u of u in een dergelijk gesprek geïnteresseerd bent.’

Het bracht een van de ondernemers tot het volgende antwoord : ‘Dank u voor het verblijden met een dooie mus. Maar natuurlijk lopen wij graag mee in deze carnavalstocht en zien uw uitnodiging voor deze parade graag tegemoet.’

Hoofdstraat Driebergen-Centraal

Hillridge moest de latex van handen, benen en wangetjes schrobben, heeft daarom de inloopavond over de reconstructie Hoofdstraat Driebergen (vanavond, dus nu) niet meer gehaald. Maar houden ons aanbevolen voor inzendingen van mensen die er wel bij waren en daarvan verslag kunnen doen.
De plantekeningen – de vijfde en wellicht laatste versie- zijn hier digitaal te raadplegen. Het betreft uiteindelijk een officeel verkeersbesluit, waartegen in elk geval een bewoner bezwaar gaat maken. En misschien wel door meer mensen, zo die niet op vakantie zijn.

Jeugdzorg

Vanochtend deed de regionale editie krant van Wakker Nederland een bericht uitgaan dat het potje Jeugdzorg van de gemeente Heuvelrug (en omstreken) leeg is. De krant recycled daarmee een bericht van Skipr. Of het allemaal waar is zou Hillridge de wethouder op het reguliere persgesprek vragen, ware het niet dat de planken vloer dan geboend moet.

Mogelijk is de maatregel het gevolg van het woonplaatsbeginsel, waarbij de gemeente al meer dan een jaar worstelt. Omdat de gemeente waar de patient is ingeschreven geld ontvangt, maar de gemeente waar de behandelende instelling is gevestigd moet betalen.

Omdat Heuvelrug veel instellingen voor zware jeugdzorg telt, leunt dat zwaar op het Heuvelrugse budget. Wethouders Veldhuizen en Nijhof hebben maandenlang gezegd dit met de minister te gaan regelen, maar dat is kennelijk niet gelukt.

De collega´s die woensdag geen klusverlof hebben zullen de wethouder hierover ongetwijfeld bevragen dus houdt de twitter van @michielschaaij, het AD en de Nieuwsbode in de gaten. Maar wethouder Nijhof heeft inmiddels via twitter laten weten dat Telegraaf -en Hillridge dus ook- een oud en onjuist bericht heeft gerecycled

Wiet

Dan ontving Hillridge via disqus nog een reactie die we je niet willen onthouden vanwege het hoge Koos Koets-gehalte: ‘precies Mij wiet is veel minder verslavend en erg pijn verkleinend sigaretten daar in tegen veel slechter ik heb nog nooit gehoord dat er iemand is dood gegaan door het gebruik van wiet en dat heb je zeker wel bij sigaretten en drank Wiet word gebruikt als medicijn over mijn hele familie dus ze moeten eerst iets aan de sigaretten en drank denken en de wiet met rust laten’