Ingezonden

Europees geld voor cultuur

(ingezonden door prov Utrecht)

De Europese subsidieaanvragen voor cultuureducatie en cultureel ondernemerschap van de Marnix Academie (PABO) samen met Landschap Erfgoed Utrecht en Kunst Centraal, zijn gehonoreerd. Het Europese cultuursubsidieprogramma Erasmus+ besloot onlangs hiertoe. Het toegezegde geld bedraagt ruim 700.000 euro. Mariëtte Pennarts, gedeputeerde Cultuur en Europa: “ik ben blij dat we voor cultuureducatie en ‘cultureel ondernemen’ op Europagelden mogen rekenen. Door haar forse bijdrage erkent Europa de vooruitstrevende en ambitieuze aanpak van cultuureducatie en cultureel ondernemerschap in onze regio.”

De 300.000 euro ten behoeve van educatie wordt besteed aan digitale innovatie. Doel is om leraren op te leiden in het gebruik van interactieve, digitale tools in cultuur- en erfgoededucatie, in de klas, in musea en op andere erfgoedlocaties. Zo kunnen zij zelf projecten uitvoeren en leerlingen hierin scholen. De ruim 400.000 euro voor cultureel ondernemerschap is bedoeld om de ondernemersvaardigheden van culturele organisaties te versterken. De provincie Utrecht verleende een financiële bijdrage van 20.000 euro voor deze aanvragen en haalde daarmee het Europees geld op voor de uitvoering van haar doelstellingen. De aanvragen werden in samenwerking met een aantal Europese landen gedaan. De gelden komen ter beschikking van alle partners die de aanvraag mee hebben ingediend.