Ingezonden

Kruispunt Vollenhoven (De Bilt-Zeist) krijgt fietstunnel

(ingezonden door prov Utrecht)
15 juli 2015
De provincie Utrecht gaat volgend jaar een fietstunnel aanleggen bij het kruispunt van de Utrechtseweg met de Amersfoortseweg (kruispunt Vollenhoven) in De Bilt. De nieuwe fietstunnel vervangt de bovengrondse fietsoversteek en zal onder de Amersfoortseweg door lopen. De nieuwe tunnel draagt bij aan de verbetering van het fietsnetwerk tussen Utrecht en Zeist en levert voor al het verkeer (auto’s, fietsers en openbaar vervoer) veel reistijdwinst op.

Gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof: “In dit gebied zijn veel fietsers in de spits op weg naar hun werk, school of opleiding. Daarom is het belangrijk om te zorgen voor goede en veilige fietsroutes, waarbij fietsers en auto’s zo min mogelijk last van elkaar hebben.”

Op dit moment moeten op kruispunt Vollenhoven auto’s vaak wachten voor (veel) overstekende (brom)fietsers. Ook zijn er lange wachttijden voor fietsers. De provincie heeft besloten om de doorstroming en de veiligheid op dit kruispunt te verbeteren door het aanleggen van een fietstunnel onder de Amersfoortseweg.

De aanleg van de fietstunnel wordt gecombineerd met onderhouds- en reconstructiewerkzaamheden aan dit kruispunt. Door deze werkzaamheden te combineren wordt de hinder voor het verkeer zoveel mogelijk beperkt.

EFFECTEN TUNNEL
De nieuwe tunnel draagt bij aan de verbetering van het fietsnetwerk tussen Utrecht en Zeist en levert voor al het verkeer (auto’s, fietsers en openbaar vervoer) veel reistijdwinst op. Daarnaast zorgt de nieuwe fietstunnel voor:

een verkeerveiligere situatie voor zowel auto’s als (brom)fietsers;
een comfortabele en snelle fietsverbinding tussen Utrecht en Zeist;
kortere wachttijden voor fietsers door het opheffen van wachttijden bij verkeerslichten;
een snellere doorstroming van lijnbussen en auto’s.
OMGEVING
Meer informatie over de verschillende fietsverbindingen die in dit gebied door de provincie worden aangepakt staat op Verbetering fietsnetwerk Utrecht – Zeist