Ingezonden

Werkzaamheden rond kruispunt Odijk

(ingezonden door prov Utrecht)

Werkzaamheden rond kruispunt Odijk

 

25 augustus 2015

 

 

De provincie Utrecht is bezig met de reconstructie van het kruispunt Schoudermantel (N229)/Singel in Odijk. Het doel van de reconstructie is het verbeteren van de doorstroming en de verkeersveiligheid. De werkzaamheden duren tot half oktober en geven hinder voor het verkeer. In dezelfde periode wordt er groot onderhoud uitgevoerd aan een nabij gelegen gedeelte van de N229, tussen de A12 en het kruispunt N229/Zeisterweg.

 

 

Waarom?

Op het kruispunt N229/Singel in Odijk is incidenteel sprake van filevorming en er doen zich verkeersonveilige situaties voor. Door op dit ongeregelde kruispunt verkeerslichten te plaatsen en het kruispunt anders in te richten, zal de situatie verbeteren. Verkeerslichten zorgen bovendien voor een vergroting van de capaciteit van het kruispunt waardoor ook de groei van het verkeer beter kan worden opgevangen.

Het nieuwe kruispunt
•Het kruispunt N229/Singel krijgt verkeerslichten en er komt een kruispuntplateau met verkeersdrempels aan beide zijden van de N229. De maximum toegestane snelheid van 80 km/uur wordt teruggebracht naar 60 km/uur.
•De fietsoversteekplaats wordt verplaatst naar de zuidzijde van het kruispunt.
•De rijstrookindeling verandert: vanuit Werkhoven richting Bunnik is in de nieuwe situatie sprake van twee stroken voor rechtdoorgaand verkeer en een links- en een rechtsafstrook voor afslaand verkeer.

Werk met werk maken

Om de hinder te verminderen, heeft de provincie besloten om ook meteen groot onderhoud uit te voeren ten noorden van het kruispunt, over een lengte van 200 meter. Op die manier kunnen we ‘werk met werk maken’ en hoeft de weg volgend jaar niet opnieuw te worden afgesloten. Het groot onderhoud bestaat uit het aanbrengen van een nieuwe deklaag en nieuwe wegverlichting.

Planning werkzaamheden en verkeersmaatregelen

De wegwerkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd door aannemersbedrijf Van Wijk Nieuwegein B.V. De aannemer werkt in principe alleen op doordeweekse dagen, tussen 07:00 uur ’s ochtends en 19:00 uur ’s avonds. Uitzondering daarop vormen enkele avond- en nachtwerkzaamheden en twee weekenden waarin de aannemer continu doorwerkt. Hierbij vindt u een overzicht van de fasering van het werk en de gevolgen voor het verkeer (pdf, 398 kB).

Slag om de arm

Bij alle wegwerkzaamheden geldt dat onvoorziene omstandigheden kunnen leiden dat de planning wat naar achteren schuift. Bijvoorbeeld als er lang achter elkaar veel regen valt. Ook archeologische vondsen kunnen ertoe leiden dat de planning niet wordt gehaald.

Wilt u op de hoogte blijven van alle werkzaamheden aan Utrechtse provinciale wegen? Volg @werkaandewegutr dan op Twitter.