Heuvelrug

Heuvelrug oneens over extra asielzoekers

Volgens de Heuvelrugse burgemeester Naafs is het draagvlak voor de opvang van asielzoekers te broos om de capaciteit op de Heuvelrug verder uit te breiden. Toch wil kerkenkoepel PKN nog honderd asielzoekers extra huisvesten in het leegstaande vakantieparkje Roosevelthuis. De lokale politiek intussen reageert juist voorzichtig enthousiast.

Vanochtend meldden diverse media dat kerkenkoepel PKN het leegstaande conferentiecentrum Hydepark -op een landgoed tussen Doorn en Driebergen- aan staatssecretaris Dijkshoff zou hebben aangeboden als noodopvanglocatie voor asielzoekers. Dat conferentiecentrum is echter vorig jaar gesloopt, alleen website Nu.nl weet dat PKN doelt op het Roosevelthuis, een nog te slopen kerkelijk vakantiecentrum voor ouderen en mindervaliden achterop het landgoed Hydepark.

Volgens PKN is het Roosevelthuis direct klaar voor gebruik voor noodopvang, er zouden vanavond nog honderd vluchtelingen terecht kunnen. PKN stelt het Roosevelthuis begin volgend jaar buiten gebruik. Vakantiegangers gaan dan naar een nieuw conferentiecentrum -waar ook het Roosevelthuis in opgaat- dat PKN elders op het landgoed bouwt .

Het oude Roosevelthuis komt dan beschikbaar als opvanglocatie, maar of het daar werkelijk van komt is de vraag. Er zou eerder al contact zijn geweest met het Heuvelrugse gemeentebestuur, maar dat zou hebben laten weten niets voor het plan te voelen.

Vanochtend ontkende burgemeester Naafs nog benaderd te zijn over de vraag naar extra opvangcapaciteit. Wel liet Naafs weten in het algemeen niet bereid te zijn nog meer ruimte te maken voor de opvang van vluchtelingen, omdat {mprestriction ids=”*”}de gemeente in twee AZC’s in de Heuvelrugse bossen al ruim achthonderd asielzoekers herbergt. ‘Mijn inschatting is dat het draagvlak er nu nog is, maar wel eens zou kunnen afbrokkelen als er nog meer asielzoekers worden geaccepteerd.’

Het COA biedt op de Heuvelrug al vijfentwintig jaar opvang aan bijna vijfhonderd asielzoekers in het voormalig revalidatiecentrum Hoogstraat, in de bossen tussen Leersum en Doorn. In 2013 werd dat complex nog uitgebreid naar ruim zeshonderd plaatsen.

Aan de andere kant van de Heuvelrug -in een voormalige jeugdgevangenis in Overberg- verblijven sinds vorig voorjaar nog eens tweehonderd alleenstaande jongere asielzoekers, merendeels Syrische en Eritrese vluchtelingen jonger dan achttien jaar.

Aanvankelijk toonde het Heuvelrugse gemeentebestuur zich vorig jaar nog enthousiast  over de komst van de jongeren, die het dorp Overberg van nieuw leven en werk zouden kunnen voorzien. Maar in de aanloop naar de ombouw van gevangenis naar AZC kwam het op informatieavonden tot onaangename confrontaties met buren van het AZC, in een mate zelfs dat het gemeentebestuur de geplande groei naar 400 bedden blokkeerde.

Naafs: ‘Op die inspraakavonden werden nogal racistische dingen gezegd. En er waren niet veel mensen die daar tegenin gingen. Ik weet die dag nog. En wat daarna allemaal op internet gezet werd, ook over mijn persoon. Daar lig ik niet wakker van, maar het geeft wel aan dat er een bepaalde onderstroom is waar we wel goed mee moeten omgaan.’

Volgens wethouder Veldhuizen (CDA) is er ‘een grens’ bij wat een gemeente aankan. ‘We pakken onze rol meer dan op. Als ik om me heen kijk zitten ze nergens,  alleen op de Utrechtse Heuvelrug.’ Burgemeester Naafs (VVD) vindt dat Den Haag de druk op andere gemeenten zou moeten opvoeren, zodat die ook hun verantwoordelijkheid nemen: ‘Het kan toch niet zo zijn dat het allemaal afhankelijk is van de goedertierenheid van een paar gemeentes die zich daar wel verantwoordelijk voor voelen. Het zou stoer zijn als de staatssecretaris tegen alle gemeenten zegt: je neemt er gewoon een aantal.’

Meer spreiding zou volgens Naafs bovendien leiden tot minder spanningen. ‘Het was niet makkelijk, rond de boodschap vorig jaar in Overberg. Het gaat er relatief gezien goed, maar soms horen we mensen dingen roepen als: ‘die zwarten die fietsen over de Dwarsweg in het donker’ en dat soort dingen. ‘Daar wordt dan wel goed op geacteerd,  maar het zijn wel broze dingetjes hier en daar.  Ik vind dat we als Utrechtse Heuvelrug nu al meer dan onze verantwoordelijkheid nemen. Daar zijn we trots op en ik wil dat het draagvlak ook zo blijft. Dat moeten we nu niet verspelen, want dat maak je nooit meer goed.’

De lokale fractie GroenLinks/PvdA heeft zich vanmiddag juist voorstander getoond van de komst van vluchtelingen naar het Roosevelthuis. Ook de lokale D66 heeft zich een voorzichtige voorstander getoond. Morgenavond spreekt de gemeenteraad verder over het aanbod van PKN.'{/mprestriction}

 

Support Hillridge en wordt abonnee of lees dit artikel via blendle of reportersonline