Etc

UNarchief2001

 

  Abu Melle  journalistieke producties

 

Nieuws-(archief)

uit Driebergen en omgeving

  • Abu Mellewas van ’98 tot ’02 als freelance journalist verbonden aan het Utrechts Nieuwsblad.
  • Hieronder de artikelen uit het jaar 2001

archief 98       archief 99      archief2000


abumelle@xs4all.nl

Abu Melle Index


18/12/01

Allemaal groene longetjes

driebergen_ De Engweg is een kromme oude straat langs de rand van het dorp. Aan de ene kant een landgoed en wat boerderijen, aan de andere kant ruime huizen. Tussen twee van die huizen ligt een moestuintje. Dat moestuintje moet een huis worden, tegen de zin van buren en buurt.

 

Het is een lapje grond van veertien stappen breed. Tot voor kort groeiden er bietjes, bonen en boerenkool, dit jaar tiert het onkruid welig.  Vorig jaar werd het bijbehorende huis verkocht en juridisch van de moestuin gescheiden. Afgelopen maand gaf de gemeente een voorlopig groen licht aan de projectontwikkelaar. Die wil er een huis bouwen, en dat is tegen de zin van de buurt. Drie bezwaarschriften van in totaal 18 mensen werden ingediend. ,,Ach, allemaal beroepsbezwaarders,” roept een langswandelende man met hond. ,,Alles beter dan dit loze stukje,” zegt de passerende fietser. ,,Is er weer een plekje bij,” vindt de buurvrouw van verderop, kennelijk oneens met de andere buren.

Het is een lastig perceeltje. Groter dan tussen de andere huizen langs deze straat, maar wel erg krap voor een nieuw huis. De architect tekende daarom een smal, extra lang huis. Waar de buurhuizen acht meter diep zijn, moet het nieuwe huis veertien meter diep worden. Probleem is dat de achtertuin van de buren daarmee ommuurd dreigt te worden. De directe buren vrezen een aantasting van privacy, een forse schaduwtoename en waardevermindering van het eigen onroerende goed. Ze dreigen met claims.

Ook verderop in de buurt ligt het plan niet lekker. Omwonenden in de wijde omgeving vrezen dat het rustige huizenpatroon in deze lommerrijke straat bruusk doorbroken gaat worden. Een nieuw, hoog, lang en smal alleenstaand huis past volgens hen niet tussen de oude, brede 2-onder-1-kap-woningen.  Het zou ‘detoneren’  met de omgeving,  een ‘apert negatief effect’ hebben en de harmonie verstoren. ,,Het oogt als ertussen gepropt,” schrijven tien omwonenden in hun bezwaarschrift. De buurt ziet met de nieuwbouw bovendien het einde naderen van het landelijke karakter van de Engweg, met al die tuintjes als ‘longblaasjes van een groene long’: ,,Die moeten we koesteren.”

Volgens de gemeente zijn uiterlijk en bouwvolume van het bouwplan juist afgestemd op de belendende panden. Volgens de indieners van de bezwaarschriften is dat niet waar.  Volgens hen wordt het huis niet alleen bijna tweemaal zo lang, maar is ook de inhoud met 900 kuub tweemaal zo groot als het buurtgemiddelde van rond de 400 kubieke meter. Binnenkort buigt de commissie bezwaar- en beroepschriften zich over de zaak.

 

18/12/01

Inbreiden of niet

driebergen_ In het nieuwe jaar, op dinsdag 8 januari, vindt het grote inbreidingsdebat plaats. Driebergenaren mogen komen zeggen welke lege stukjes grond wel en welke niet bebouwd mogen worden. De belangstelling is groot.

 

Driebergen ontvolkt en vergrijsd, langzaam maar gestaag. Om het tij te keren moeten er de komende twee decennia jaarlijks 50 woningen gebouwd worden. De vraag is echter waar dat moet gebeuren. Van de provincie mag er voorlopig geen uitbreiding plaatsvinden, dus moet Driebergen inbreiden. De gemeente brengt momenteel in kaart waar de meest kansrijke lege stukken Driebergen zijn. Het meest kansrijk zijn de stukken grond die niet te duur zijn. Kansrijk zijn ook locaties waar nieuwbouw niet direct overlast oplevert voor de omwonenden en daarmee bezwaarschriften voor de gemeente. Deze inventarisatie gaat in het diepste geheim, want de gemeente is bang voor speculanten.

Het publieke debat begin januari is nodig omdat ook inbreng van de bevolking vereist is. Vanwege de vertrouwelijkheid van de nota inbreidingslocaties is niet helemaal duidelijk waar het debat precies over zal gaan. De belangstelling is in elk geval groot, al meer dan zestig aanmeldingen zijn binnen.

Intussen lijkt het debat zich ook op straat af te spelen. Waar inbreidingsplannen naar buiten komen -zoals rond Kraaybeek, het klooster van de zusters Ursulinen, de uitbreiding van zorgcentrum Rehoboth, langs de Engweg- ontstaan ogenblikkelijk oppositionele bewonersgroepen. Omwonenden hechten duidelijk aan de open stukken groen die over Driebergen verspreid liggen. Met het dichtbouwen van die open stukken neemt bovendien de verkeersdruk toe. Meer bebouwing, wegen en parkeerplaatsen betekenen verder niet alleen een aantasting van groen, ook gaat het ten koste van speel- en rondhangruimte. Volgens sommigen rijst langzamerhand de vraag waar de grens van inbreiding eigenlijk ligt, en of misschien toch niet harder gelobbyd moet worden voor uitbreiding.

 

13/12/01

Ozb niet omhoog

driebergen_ Driebergen zal in 2002 de ozb definitief niet verhogen om de zalmsnip aan de inwoners uit te betalen.

 

Het collegevoorstel om de benodigde 800.000 gulden uit de algemene reserve te halen haalde het gisteravond nipt, omdat D66- wethouder Kees Geveke met de fracties van VVD en Progressief Driebergen (PDR) meestemde.

Zijn eigen D66-fractie stemde tegen het voorstel, net als het CDA en de Christenunie. De tegenstanders vinden dat de algemene reserve te zeer wordt uitgehold, vooral omdat op korte termijn een flink aantal tegenvallers verwacht wordt.  In plaats van opnieuw tekorten uit de reserve te dekken zien zij liever de ozb met 11,5% verhoogd.

Volgens PDR-fractieleider Onno de Jong staat de gemeente er financieel juist rooskleurig voor en valt een ozb-verhoging daarom niet uit te leggen aan de burger.

naar boven


10/12/01

Progressieven in beroering om zalmsnip

driebergen_ De lokale partij Progressief Driebergen Rijsenburg (PDR) is gespleten over de vraag of de zalmsnip wel uit de algemene reserve moet worden betaald. De gemeenteraadsfractie is voor, een aantal leden wil liever de ozb verhogen. Donderdagavond, bij de raadsvergadering, valt de beslissing.

 

Aanstichter van de beroering is Renk Knol, boos PDR-lid. Knol vindt het logisch dat de VVD een voorstel voor belastingverlaging steunt, maar is ontsteld dat zijn eigen partij dat ook doet. ,,Het valt me zwaar tegen dat ze met de VVD meegaan. Ik vermoed dat het is uit electorale overwegingen.”

Knol is de afgelopen dagen aan het lobbyen geslagen om zijn partijgenoten alsnog van standpunt te doen veranderen. Tientallen e-mails en brieven gingen de deur uit met een oproep om toch vooral te denken aan het collectieve belang. Knol: ,,De collectieve sector heeft het zwaar, er is de afgelopen jaren voortdurend op bezuinigd. Veel instellingen zitten in de problemen. Kijk naar de kleedkamers van CDN, naar het achterstallig onderhoud aan de scholen. Dan ga je toch niet zo’n fooi uitdelen aan de mensen.”

De fooi betreft de zalmsnip. Vanwege een rechterlijke uitspraak moet Driebergen de zalmsnip in 2002 onverwacht toch aan de burgers uitbetalen. De benodigde 800.000 gulden, die net als voorgaande jaren door de gemeente al was ingeboekt, wil het college uit de reserve halen. Vorige week nog liet de fractievoorzitter Onno de Jong van Progressief Driebergen weten dat zijn partij akkoord zal gaan met het voorstel. Volgens hem zit Driebergen ruim in zijn geld, zeker nu het begrotingsjaar 2001 met een rekeningsoverschot afgesloten lijkt te worden. De Jong vond ‘een gebaar naar de burger’ daarom op zijn plaats.

Hoewel VVD-woordvoerder Wim Golverdingen het op dezelfde vergadering flink voor zijn kiezen kreeg vanwege een soortgelijk standpunt, hij werd door zijn collega’s Sinterklaasgedrag verweten, bleef De Jong vorige week opmerkelijk genoeg buiten schot. Binnen zijn eigen partij PDR, een lokale bundeling van PvdA en Groen Links, is dat kennelijk anders. Gisteravond vergaderde het bestuur. Vanavond is er een openbare fractievergadering. Ondertussen moet een interne ‘meningspeiling’ helderheid brengen in het standpunt van de achterban.

Volgens PDR-penningmeester Tijn Everse was de bestuursvergadering van gisteravond vooral consulterend. ,,Knol en De Jong hebben hun standpunten mogen toelichten. Als bestuur hebben we daar verder over gepraat. Als je het aan mij vraagt: ik vind het standpunt van de fractie alleszins redelijk. Zolang de financiele planning niet op orde is, kan je niet zomaar de ozb verhogen.” Everse kan niet zeggen wat de uitslag is van de meningspeiling onder de leden. ,,Die loopt nog, dus laat ik maar even wachten. Maar Knol staat niet helemaal alleen.”

Renk Knol zelf vindt zijn actie nu al geslaagd. ,,Het heeft effect. Ik krijg veel reacties, voornamelijk ondersteunend. Ik merk dat er beweging is. Ik denk dat ook de burgers dit trucje wel doorzien en dat de meerderheid uiteindelijk  meer oog heeft voor het collectieve belang. ” Volgens Knol zal het er daarom nog om gaan spannen, komende donderdagavond bij de raadsvergadering. Met D66, Christenunie en CDA tegen het voorstel en PDR en VVD voor, hangt het voorstel aan een zijden draadje. Knol: ,,Ik heb gehoord dat een van de VVD-raadsleden niet komt. Dan staken de stemmen. Ik ben benieuwd hoe dat afloopt.”

 

Hierna stopte ik bij het UN, wilde verder kijken en had genoeg van de armoedige arbeidsvoorwaarden. In 2013 begon ik toch weer met schrijven voor katern Utrechts van het inmiddels door het AD opgeslokte UN, maar gooide om dezelfde redenen als de eerste keer na acht maanden opnieuw het bijltje er bij neer.