DoornDriebergenHeuvelrug

Roosevelthuis eigenlijk geen optie, Overberg ook niet

We zijn een week verder dan vorige week. Kijken of we iets zijn opgeschoten in het lokale vluchtelingendossier. (409 woorden, drie beelden)

Eerst nog maar ‘ns bellen met de PKN. Nee, zegt woordvoerder Marloes, er is geen nieuw nieuws. En het oude nieuws kan bevestigd: het aanbod om het Roosevelthuis als opvang voor vluchtelingen te gebruiken is inderdaad al in juni gedaan, via het COA, nog voordat we wisten dat naar Istanbul gevluchte Syriers besloten niet nog een seizoen te wachten op vrede en mogelijke terugkeer.

En klopt: eerder dan maart 2016 komt het Roosevelthuis niet vrij. Het is sowieso bijna altijd -47 van de 52 weken zegt Marloes, daar is menig horecabedrijf jaloers op-  volgeboekt, zo ook komende winter. Pas in maart -op zijn vroegst- gaan de vakantiegangers naar het nieuwe gebouw, waar het oude vakantiecentrum in opgaat.

En daar ontstaat ook meteen een probleem, want dat nieuwe gebouw slokt de rode vierkante meters van het Roosevelthuis op. Het oude vakantiecentrum zal volgens afspraak gesloopt. Na ongeveer een jaar, schat Marloes, maar zeker is dat nog niet. Het zal even leeg staan en daarom is het genoemd als mogelijke locatie. Maar er zijn ook gesprekken met een zorginstelling die belangstelling zou hebben.

Vervolgens naar het wekelijkse persgesprek met BenW. Die bestaan vandaag uit burgemeester Naafs en wethouder Veldhuizen. Naafs is gisteren aangeschoven bij het maandelijkse bouwoverleg tussen wethouder Boonzaaijer en de PKN, om de feiten over het Roosevelthuis nog even op tafel te krijgen. Die zijn kennelijk zodanig dat Naafs niet veel fiducie heeft in het Roosevelthuis als opvanglocatie.

Net eigenlijk als in het uitbreiden van het AZC in Overberg, waar wel plek is voor nog eens tweehonderd mensen, maar dan moet het bestemmingsplan gewijzigd en dat duurt op zich al minimaal 26 weken, ofwel een halfjaar. En daar moet nog een inspraaktraject aan vooraf, want de gemoederen liepen vorig jaar al zo hoog op. Hoe dat traject er uitziet, daar heeft Naafs nog geen idee van. Volgens wethouder Veldhuizen -dorpswethouder Overberg- gaat de hele procedure erg lang duren.

Van het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers heeft Naafs trouwens nog geen verzoeken om extra opvang binnen. Ambtelijk Heuvelrug scant de gemeente nog wel op mogelijkheden in andere gebouwen, maar erg veel vuur zit er ook in deze zoektocht niet, laat de burgemeester doorschemeren. Het lege hotel Donderberg, suggereert een collega-journalist. ‘Wie weet,’ zegt Naafs. En wil nog even gezegd hebben dat wat hem betreft andere gemeenten aan de beurt zijn om vluchtelingen op te vangen. Waarvan opnieuw akte.